C-o-C
 

Certifikace spotřebitelského řetězce – certifikát C-o-C

Vedení  firmy  se  zavazuje  uplatňovat  a  udržovat   požadavky  spotřebitelského   řetězce  lesních produktů  v  souladu  se  směrnicí CFCS 2002:2013.

Aktuální certifikát ke stažení zde.

Příloha certifikátu ke stažení zde.


Certifikace systému ověřování spotřebitelského řetězce lesních produktů navazuje na certifikaci lesů dle PEFC a dokládá skutečnost, že držitel tohoto certifikátu má zaveden systém ověřování původu dřevní suroviny a dalších lesních produktů.

Systém C-o-C je v České republice zaváděn a certifikován podle národního technického dokumentu CFCS (Spotřebitelský řetězec lesních prouktů) a týká se všech subjektů, které jsou zapojeny do řetězce zpracování dřeva od jeho těžby až po prodej produktů ze dřeva konečným spotřebitelům, jakožto i dalších lesních produktů.

Certifikát C-O-C, tak jako ostatní certifikační systémy, přináší majiteli lesa mnohé přínosy: – snazší přístup na trh s produkty ze dřeva, – zlepšení image celého dřevozpracujícího sektoru, – podpora spotřeby dřeva a zvýšení jeho konkurenceschopnosti vůči jiným materiálům, – zajištění kvality produktů.

Aktuální znění směrnice CFCS naleznete na www.pefc.cz .