Biodiverzita
 

Biodiverzita

Podrobná evidence přírodních vzácných jevů vyžadujících zvláštní ochranu je k dispozici na jednotlivých polesích.