Diskuse
 

Diskuse

Těžební činnost v ochranném pásmu PR Coufavá a Jelenní skok

Práce v ochranném pásmu NPR Habrůvecká bučina