Kontrola
 

Kontrola

Kontroly provádí skupina vedená ředitelem podniku za účasti příslušného vedoucího polesí a lesníka.

Zkontrolováno je  30 % v roce provedených prací. Výsledky kontroly mají přímý dopad do odměňování zaměstnanců.