Výsledky výběrového řízení
 
ŠLP Křtiny  > Odkazy vlevo home > Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1299001

Poradenská činnost v oblasti regulativní problematiky

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1233001

Ocelová kompaktní lana

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1261001

Pomocné práce na pile Olomučany

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1211001

Přibližování dřeva na lesnickém úseku 1, Polesí Habrůvka

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213001

Těžba dříví na lesnickém úseku Březina na polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213002

Těžba dříví na lesnickém úseku Hády na polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213003

Těžba dříví na lesnickém úseku Výpustek na polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213004

Soustřeďování dříví na lesnickém úseku Výpustek na polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213005

Práce v pěstební činnosti na lesnickém úseku Mladová polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213006

Práce s křovinořezem a JMP, související činnosti na lesnickém úseku Mladová polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1213007

Prořezávky a související činnosti na lesnickém úseku Mladová polesí Bílovice nad Svitavou

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1299002

Průběžné poskytování právních služeb

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1261002

Dodávka topolové kulatiny pro pilu Olomučany

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1210001

Výroba dříví na OM technologií LDZ

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1261004

Dodávka bukové kulatiny pro pilu Olomučany

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1299004

Oprava povrchu cyklotrasy č.5081/5077 – I. etapa

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1299003

Audit v oblasti hospodaření s energiemi na ŠLP Křtiny

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

 

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1333002

Výroba strojních součástí talířových půdních fréz

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1333003

Dodávka ocelových koncových lan

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1333004

Výroba součástí příslušenství lesních lanovek

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ1333005

Dodávka speciálních pevnostních prvků

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1333006

Dodávka válcovaných lan

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokolo  posouzení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1399003

Geodetické práce

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1399002

Zimní údržba účelové komunikace Hrádková

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1361002

Přeprava řeziva

        2

               8

Zveřejňované dokumenty

Výzva k podání nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

_________________________________________________________________________________

Legenda:

* stav řízení
1 - veřejná zakázka neukončena - informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
2 - veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
3 - veřejná zakázka byla zrušena
4 - ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

** specifikace zadávacího řízení
1 - otevřené řízení
2 - užší řízení
3 - jednací řízení s uveřejněním
4 - jednací řízení bez uveřejnění
5 - soutěžní dialog
6 - zjednodušené podlimitní řízení
7 - soutěž o návrh
8 - zakázka malého rozsahu