Polesí Bílovice n. Svit.
 

Polesí Bílovice n. Svit.

Jedním ze tří polesí v rámci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně je polesí Bílovice nad Svitavou, sídlící v bílovické Myslivně Lišky Bystroušky. Při obhospodařování univerzitního majetku je pracovní náplní této klasické lesnické organizační jednotky především účelová činnost, a to ve prospěch Lesnické a dřevařské fakulty, a činnost hospodářská, která zahrnuje provádění pěstebních a těžebních prací dle platného LHP pro decennium 2013 – 2022, dále pak ochranu lesa, zemědělství, výkon práva myslivosti a další.

Polesí Bílovice nad Svitavou hospodaří na ploše 2.920 ha lesa a je rozděleno do 4 lesnických úseků, dále přímo řídí lesnickou činnost v Bažantnici Rajhrad a Oboře Sokolnice. Lesní porosty navazují bezprostředně na severní hranici moravské metropole Brna, a proto je zde velmi významná rekreační a estetická funkce lesa, umocněná mnoha pomníky a studánkami Lesnického Slavína. Ve velmi cenném přírodním prostředí se zde nachází 9 maloplošných chráněných území (z toho 2 národní přírodní rezervace), jejichž původ je v síti přírodních rezervací, založené na ŠLP Křtiny profesorem Aloisem Zlatníkem.

K návštěvám a studiu slouží Arboretum Řícmanice. Na převažujícím vápencovém podloží jsou porosty většinou smíšené, zastoupeny jsou všechny domácí listnaté i jehličnaté dřeviny, vynikajících výsledků se dosahuje v podrostním bukovém hospodářství. Roční úkol představuje těžbu ve výši 13.800 m3, zalesnění 24 ha, výchovné zásahy čítají 41 ha prořezávek a 186 ha probírek. Na polesí Bílovice nad Svitavou se nacházejí mnohé demonstrační a výzkumné plochy, které slouží k praktické výuce i bádání posluchačů bakalářského a magisterského studia programů lesnictví a krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.