Polesí Habrůvka
 

Polesí Habrůvka

V rámci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny je zařazeno polesí Habrůvka se sídlem ve Křtinách. Při obhospodařování univerzitního majetku je pracovní náplní této klasické lesnické organizační jednotky především účelová činnost, a to ve prospěch Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brně, a činnost hospodářská, která zahrnuje provádění pěstebních a těžebních prací dle platného LHP pro decennium 2013 – 2022, dále pak ochranu lesa, zemědělství, výkon práva myslivosti a další.

Polesí Habrůvka hospodaří na 4.006 ha lesa, členěno je na 5 lesnických úsecích. Lesní porosty zasahují od Adamova, resp. na východě od Jedovnic, až k městu Blansku, proto i zde je velmi významná rekreační a estetická funkce lesa, umocněná prvky Lesnického Slavína. K odpočinku, poznání i studiu slouží 2 arboreta – Křtiny a Habrůvka. Přírodní prostředí je velmi cenné, nachází se zde 7 přírodních rezervací (z toho 2 národní), jejichž původ je v síti přírodních rezervací, založené na ŠLP Křtiny profesorem Aloisem Zlatníkem.

Geologickým podložím je většinou vápenec, v části polesí pak granodiorit a kulmské droby. Porosty jsou s převážným zastoupením BK s příměsí MD, ve východní části pak SM. Roční úkol představuje těžbu ve výši 33.000 m3, úkoly obnovy jsou 30 ha, z toho přirozená obnova 10 ha, výchovné zásahy čítají 50 ha prořezávek a 150 ha probírek.

Na polesí Habrůvka se nacházejí mnohé demonstrační a výzkumné plochy, které slouží k praktické výuce i bádání posluchačů bakalářského a magisterského studia programů lesnictví a krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.