Středisko péče o krajinu
 

Středisko péče o krajinu

Středisko péče o krajinu má sídlo ve Křtinách. Služby realizuje v rámci celé republiky. Kromě komplexní dodávky všech prací v lesnictví provádí i rizikové kácení stromů včetně štěpkování dřevní hmoty. Realizacuje rekultivační a ozeleňovací projekty.