Středisko výroby sazenic
 

Středisko výroby lesních a melioračních sazenic

Toto pro provoz ŠLP Křtiny významné středisko hospodaří na soustavě lesních školek o celkové výměře cca 3,6 ha, centralizováno je v Dykových školkách.

Tato provozní jednotka zajišťuje:

  • poradenskou službu v oboru,
  • další školkařské a semenářské služby.

Středisko školek a vzrostlé zeleně slouží k praktické výuce i bádání posluchačů bakalářského a magisterského studia programů krajinářství a lesnictví Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.

Kontakt: skolky@slpkrtiny.cz,

Ing. Václav Hurt Ph.D.  tel.: 734 796 238, 516 413 206