Středisko zámek Křtiny
 

Středisko zámek Křtiny

Vše o tomto středisku najdete zde

První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku 1237, avšak historie sahá až k příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století, což dokazuje vlastní název městyse. Objekt zámku ve Křtinách, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek České republiky, a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie. Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santinim – Aichlem (1677 – 1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718 – 1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu rokoko. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens a Ondřej Schweigel. Santiniho chrám byl vystavěn na místě dvou původních kostelů – románského (zvaný český) a gotického (německý).

Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo zrušení císařem Josefem II. Kostel dále slouží církvi, ale klášterní majetek se prodává. A tak přicházejí noví majitelé – Ditrichsteinové, po nich Bubnové z Litic a Tauberové. V roce 1894 získává křtinský zámek Jan II. z Liechtensteinu, hodlá ho opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny se však obávají velkých nákladů a dar nepřijímají, bydlí zde potom pouze lékař.

V roce 1923, při převzetí lichtenštejnského adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, dochází současně i k předání křtinského zámku. Nadále slouží jako zázemí lékaře, během 2. světové války využívala zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od 50. let minulého století je objekt používán při praktické výuce na školním statku. Provádějí se různé účelové stavební úpravy a opravy, ale celkově zámek chátrá. Na začátku 80. let 20. století VŠZ v Brně předává zámek zcela do správy ŠLP Křtiny, neboť již od roku 1967 je sídlem ústředí podniku (do roku 1996).

Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 je zde zbudována nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován je sál společenský. Poté se pokračuje v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 je zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí prostor pro případné informační centrum a víceúčelové místnosti (učebny).

Celkově bylo na zámku Křtiny prostavěno 155 mil Kč, z toho v počátku 45 mil Kč z prostředků hospodářské činnosti školního podniku. Od roku 2005 pak 100 mil. Kč účelové dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších 10 mil z prostředků ŠLP Křtiny MZLU v Brně. Po provedení nové fasády na budově zámku (záměr roku 2009), a také zamýšlené výstavbě nové studentské ubytovny v zámeckém parku, bude zcela vytvořeno nové zázemí praktické výuky posluchačů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zejména Lesnické a dřevařské fakulty. Budoucnost zámku Křtiny je především spojena s Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně.