Aktuality
 

Cena Honitba roku pro ŠLP ML Křtiny MENDELU

25.06.2018

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. ocenila významné a příkladné aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně a udělila mu cenu Honitba roku. Toto prestižní ocenění bylo předáno na slavnostním vyhlášení v rámci Národních mysliveckých slavností v Hluboké nad Vltavou dne 23. 6. 2018.

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. v roce 2017 již potřetí vypsala celostátní soutěž Honitba roku, a to ve 3 kategoriích – Lesní honitba roku, Smíšená honitba roku a Polní honitba roku. Tato soutěž slouží k ocenění aktivit směřujících ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe mezi mysliveckou i širokou veřejností – v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině.

Do soutěže o toto významné a prestižní ocenění se v kategorii Lesní honitba roku přihlásil i Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně na základě dlouhodobě dosahovaných výsledků – v ochraně životního prostředí (např. ekologické certifikáty FSC a PEFC), v péči o zvěř (mj. budování napajedel a políček), v řádném lesnickém hospodaření při sladění stavů zvěře s úživností honitby (dosahována přirozená obnova porostů 55 % z prvního zalesnění), při dodržování mysliveckých tradic (profesoři Antonín Dyk a Josef Hromas, trubačský soubor) a při práci s adepty a studenty myslivosti.

Ing. Pavel Mauer

 

Soubor180625071810