Aktuality
 

Fotokniha - Přírodní památka Křtinský lom

12.09.2018

Pod autorským vedením Ing. Petra Jelínka, Ph.D. z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně probíhalo v rámci účelové činnosti natáčení a fotografování v maloplošných zvláště chráněných územích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU. Jako druhá do podoby fotoknihy byla zpracována Přírodní památka Křtinský lom.

Ing. Pavel Mauer