Aktuality
 

Lesy MENDELU jako nejlepší ukázka praktické ochrany přírody v ČR

28.08.2020

„Lesy MENDELU jsou nejlepší ukázkou praktické ochrany přírody v ČR“ uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky RNDr. František Pelc během exkurze na Školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách u Brna. Exkurze byla součástí programu zasedání Rady AOPK ČR na zámku ve Křtinách 27. - 28. 8. Hlavním tématem jednání Rady byly nové přístupy ochrany přírody k lesům postiženým klimatickou změnou, adaptační opatření a problematika příměsí nepůvodních dřevin v lesních porostech.

IMG_2167_1

Autor foto: Mgr. Tomáš Růžička, AOPK ČR