Aktuality
 

Montáž lávky pro pěší pomocí lesní lanovky Larix Lamako

14.09.2018

Během měsíce srpna se Výzkumná stanice Křtiny, organizační součást Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, podílela na stavbě lávky pro pěší v parku města Stříbra (Obr. 1).

lan1

Obr. 1 Lávka ve Stříbře
Výzkumná stanice Křtiny, která se zabývá vývojem a výrobou lesních lanovek a jejíž zaměstnanci mají bohaté zkušenosti s jejich stavbou a provozem v nedostupných terénech, byla oslovena, aby se podílela na montáži ocelové konstrukce lávky pro pěší ve Stříbře. Místo stavby se totiž nachází v nepřístupném terénu a montáž konstrukce pomocí jeřábu není možná.
Na místo nejprve vyjeli zaměstnanci výzkumné stanice, aby posoudili, zdali je stavba lanovky na daném místě vůbec proveditelná. Po prohlídce a zhodnocení dané lokality bylo rozhodnuto se v této akce angažovat.
Stavba lanovky však nebyla jednoduchá, lanovkáři se museli vypořádat s několika problémy. Jedním z nich bylo například to, že lanovku nebylo možné ukotvit na stromy (což je nejběžnější způsob při jejich stavbě), jelikož dřeviny v parku nesměly být vystaveny žádnému riziku poškození. Bylo tak nutné kotvit na umělé kotvy, na tzv. mrtvé muže, což jsou dřevěné výřezy uložené příčně na osu lana, zakopané 1,5 m do země (Obr. 2).

lan2

Obr. 2 Kotvení na umělou kotvu
Zcela bez úskalí nebyl ani následný provoz lanovky. Pro specifické podmínky stavebních prací, kdy byla na rozdíl od běžné dopravy vytěženého dříví nutná co nepřesnější manipulace s přepravovanými dílci lávky, bylo nezbytné upravit brzdné síly lanovky i pracovní postupy. Například spouštění nákladu se provádělo nuceným odvíjením lana z bubnu, na rozdíl od běžně používaného spouštění přes pásovou brzdu.

lan3

Obr. 3 Montáž
Dále bylo nutné každý dílec před samotnou přepravou lanovkou dopravit jeřábem ze skládky co nejpřesněji pod lanovkový vozík, aby při zvedání nákladu nedocházelo k bočnímu tahu lana a následnému nežádoucímu zhoupnutí nákladu. Důležité také bylo každý díl správně uvázat pomocí textilních úvazků. Pro přepravu byla volena nejpomalejší možná rychlost, rychlost pomalé chůze, tedy méně než 1m/s. Některé díly bylo ještě nutné po přepravě před samotnou montáží převázat, protože nemohly být z důvodu velikosti přepravovány v montážní poloze (Obr. 3).

lan4

Obr. 4 Přeprava dílce lanovkou Larix Lamako
Montážní práce pomocí lanovky Larix Lamako trvaly pět týdnů a celkem bylo lanovkou přepraveno 32 svařovaných ocelových dílců o celkové hmotnosti přes 9 000 kg.
Po tomto bezesporu raritním využití lesní lanovky již brzy bude lávka pro pěší plně sloužit návštěvníkům městského parku ve Stříbře.

Ing. Tomáš Halámka
tomas.halamka@slpkrtiny.cz
mobil 606 043 006