Aktuality
 

Škoda Roomster - odprodej

23.08.2019

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny nabízí k prodeji níže popsaný, nepotřebný movitý majetek.

1. Předmět nabídky

Osobní automobil Škoda Roomster , datum první registrace do provozu v ČR 18. 11. 2010, registrační značka 7B47109, barva bílá, platnost TK do 28. 11. 2020, stav Km: 187 612

Vozidlo je nepojízdné. Došlo k přetržení rozvodového řemene. Navíc je přední část vozidla poškozená po střetu se zvířetem. Stupeň dalšího opotřebení odpovídá jeho stáří, podmínkám převážného lesního provozu a počtu najetých kilometrů. Automobil byl po celou dobu provozu pravidelně servisován.

2. Fyzická prohlídka vozidla

K bližšímu seznámení se s nabízeným automobilem je možná fyzická prohlídka automobilu. Kontaktní osobou je Ing. Čestmír Šnoblt, tel. 608 039 053, email: cestmir.snoblt@slpkrtiny.cz.

3. Prodejní cena

Výchozí prodejní cena byla stanovena na 10 000 Kč včetně DPH. Upozorňujeme, že u plátců DPH je možné provést jeho odpočet.

4. Podmínky prodeje

Zájemce o koupi projeví svůj zájem nabídnutím ceny, jejíž výše podání musí být v minimální výši výchozí ceny. Nabídka musí být podána písemně, v zalepené obálce, označena „ Škoda Roomster – neotevírat“ a musí být doručena prokazatelným způsobem, tj. doporučeně poštou a nebo osobním předáním na sekretariátu ředitele podniku na adrese: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175. Termín k podání nabídek byl stanoven nejpozději do 5. 9. 2019 do 12.00 hodin. Nabídky, jejíž cena bude nižší než uvedená výchozí a nabídky, jež budou doručeny po stanoveném termínu, budou považovány za neplatné a budou skartovány. Komisionální otevírání a vyhodnocení nabídek bude provedeno v termínu do 12. 9. 2019 , vybraný zájemce bude informován a vyzván k uzavření kupní smlouvy s následným prodejem.

5. Hodnotící kritéria

Hodnotící kritérium je výše nabídnuté ceny.

6. Platnost nabídek

Platnost nabídek je od data zveřejnění tohoto oznámení na webových stránkách školního podniku.

Přílohy: TP a fotodokumentace vozidla

 

23. 8. 2019, Křtiny

20190809 DSC01270

20190809 DSC01269

20190809 DSC01271

20190809 DSC01274

20190809 DSC01281