Aktuality
 

Svatohubertské slavnosti 2016

07.11.2016

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2016 byly pod patronací rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. uspořádány na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny MENDELU 18. Svatohubertské slavnosti. Součásti slavností byl v sobotu 5. 11. 2016 hon na bažanty v Bažantnici Rajhrad, včetně tradiční poslední leče na křtinském zámku. V neděli 6. 11. 2016 dopoledne se v barokním chrámu ve Křtinách konala mše k uctění sv. Huberta, celebrovaná Mons. Janem Peňázem, při které před více než 300 hosty přednesli Trubači ŠLP Křtiny a mužský sbor VOX VINI z Dolních Bojanovic Vackovu a Selementovu Hubertskou mši B dur. Následně byly Svatohubertské slavnosti 2016 ukončeny slavnostním obědem na Zámku Křtiny.

Ing. Pavel Mauer

20161106 IMG_9195

20161106 IMG_9157

20161106 IMG_9174

20161106 IMG_9177

20161106 IMG_9179

20161106 IMG_9189

20161106 IMG_9185

20161106 IMG_9192

20161106 IMG_9193

20161106 IMG_9199

20161106 IMG_9204

20161106 IMG_9210

20161106 IMG_9205

20161106 IMG_9213

20161106 IMG_9207

20161106 IMG_9221

20161106 IMG_9234

20161106 IMG_9228

20161106 IMG_9233

 

20161106 IMG_9236

20161106 IMG_9253

 

20161106 IMG_9239

20161106 IMG_9242

20161106 IMG_9257 Pano