Aktuality
 

Úklid Moravského krasu

18.04.2016

Letošní, v pořadí již 24. ročník, úklidu Moravského krasu se uskutečnil v pátek a sobotu 15. a 16. dubna. Tato tradiční akce v Moravském krasu vypukne vždy s nástupem jara a je spojena s úklidem turistických a naučných stezek, areálů jeskyní i dalších turisticky exponovaných míst, včetně silnic.
Celou organizaci zabezpečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Sobotním brigádníkům za záslužnou a potřebnou činnost osobně poděkoval náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.
Jižní části Moravského krasu se věnovalo 6 tříd studentů Gymnázia Tř. kpt. Jaroše v Brně, ve střední např. brigádníci z obcí Kanice, Babice nad Svitavou a Březina, či městysu Křtiny a to společně s jeskyňáři z Křtinského údolí a Býčí skály. Do úklidu na severu se v letošním roce zapojilo 210 žáků základních škol a gymnázia z Blanska, dále žáci ze Sloupu, Ostrova u Macochy, Lipovce a dalších. Zajistit hladký průběh akce, které se pravidelně účastní téměř 900 párů ochotných rukou, by se nepodařilo bez účinné pomoci měst, městysů a obcí z areálu Moravského krasu, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, státního podniku Lesy ČR – Lesní správy Černá Hora, ČAD Blansko (poskytl autobusy na rozvoz brigádníků), S.M.K. a.s., Správy jeskyní ČR a dalších. Výsledkem bylo několik plných kontejnerů a traktorových vleček odpadu.
Odměnou brigádníkům po odvedené práci byly volné vstupy do přístupných jeskyní, svezení silničním vláčkem k Punkevním jeskyním a lanovkou k Macoše, také návštěva Domu přírody Moravského krasu. Nechybělo ani tolik oblíbené opečení párků na ohni.
Do budoucna si přejme co nejméně neodpovědných a nevychovaných návštěvníků, kteří stále ještě poškozují přírodu odhazováním a vyvážením odpadků a domovního odpadu do přírody, aby Moravský kras nepotřeboval takovou velkou společnou úklidovou akci a celoročně zářil čistotou při své neopakovatelné kráse.


RNDr. Leoš Štefka, AOPK ČR – Správa CHKO Moravský kras
Ing. Pavel Mauer, ŠLP ML Křtiny MENDELU
16. 4. 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12