Aktuality
 

V roce 2018 se v ČR výrazně zvýšil zájem o přírodě blízké lesy s certifikací FSC (TZ FSC ČR)

02.01.2019

Na konci roku je čas bilancovat. Pro certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) to letos znamenalo velký nárůst lesních
majetků, které se rozhodly hospodařit přírodě blízce s certifikátem FSC. Důvody byly nejen environmentální, ale v současné
odbytové krizi dřeva díky příplatkům za certifikované dřevo či přednostnímu dobytu také ekonomické. V rámci skupinové
certifikace FSC tak již úspěšně prošlo auditem devět nových majetků. Dalších téměř deset, ať již ve skupinové či individuální
certifikaci vstoupilo do certifikačního procesu.
Kromě individuálních certifikátů, je důležitým nástrojem v rámci certifikačního systému FSC tzv. skupinová certifikace. Ta
umožňuje majitelům menších lesních majetků, kteří mají zájem o certifikát FSC, spojit se a společně vystupovat pod jedním
certifikátem. „Hlavní výhodou skupinové certifikace je snížení celkových finančních nákladů a administrativy zejména pro menší
majitele, kteří se v ní proto často spojují,"popsal ředitel české kanceláře FSC Tomáš Duda. Možnosti přidat se k již existujícímu
FSC skupinovému certifikátu využili letos také majitelé devíti nově certifikovaných lesů na Vysočině, Pardubicku a ve
Středočeském kraji, kteří se připojili do certifikační skupiny, která funguje již od roku 2005 a dnes sdružuje celkem 27 lesních
majetků na Svitavsku, Vysočině, Zlínsku nebo například Pelhřimovsku. Nově se chystají certifikovat majetky např. v severních
Čechách.
Certifikace FSC prosazuje v České republice přírodě blízké lesní hospodaření. To při pěstování lesů využívá přirozených
procesů, přirozené obnovy, omezuje holoseče a vytváří odolnější lesy s přirozenou a vyváženou druhovou skladbou. Takové
lesy jsou pak lépe schopné odolat suchu či dalším negativním dopadům klimatických změn.
Možnost označovat vytěžené dřevo certifikátem FSC má ale pro vlastníky lesů i ekonomické benefity. V současné odbytové krizi
představuje pro majitele lesů nástroj pro zajištění pravidelného odbytu dříví a často i příplatků za certifikovanou surovinu. FSC
certifikovaného dříví je totiž v Česku dlouhodobý nedostatek a mezi dřevozpracovateli se jedná o žádanou surovinu. To
potvrzuje i lesník Tomáš Stejskal z lesů Nový Berštejn na Českolipsku, které mají rozlohu bezmála 1900 hektarů a jsou aktuálně
v procesu certifikace FSC. „Zprvu jsme o certifikaci FSC nepřemýšleli z ekonomických důvodů, ale dnes vidíme, že i z tohoto
hlediska se nám vyplatí. Už nyní máme předběžně domluvené zakázky na FSC dříví a díky bonusům, které máme od
odběratelů slíbené, se nám cena za certifikaci vrátí,"uvedl Stejskal.
Aktuálně jsou v ČR individuálně certifikovány např. Lesy hlavního města Prahy, Lesy města Brna , Krkonošský národní park
nebo Školní lesní podnik Masarykův les Mendelovy univerzity v Křtinách a další majetky jako Nový Bernštejn vstupují do
certifikačního procesu a procházejí či prošly auditem. Celková rozloha FSC certifikovaných lesů v ČR byla na začátku letošního
prosince 53 131 hektarů a dále stoupá (od roku 2012 o téměř tři tisíce hektarů). Plocha všech FSC certifikovaných lesů na
světě představuje více než 200 milionů hektarů. FSC certifikát pro zpracovatelský řetězec, který umožňuje výrobcům označovat
své produkty logem FSC, má na světě více než 35 tisíc firem a jde o nejvíce dynamicky se rozvíjející certifikační systém v rámci
certifikace produktů ze dřeva.
O FSC
Základní ideou mezinárodní organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně
prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.
Proto FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve
výrobky. Logo FSC na výrobku pak znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a
místním lidem.
Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné lesní hospodaření v České republice. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné
spotřebě a možnostech podpory šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz a
www.poznejdrevo.cz.

WEB , Datum: 28.12.2018 , Zdroj: silvarium.cz ,