Aktuality
 

Výběrové řízení - ekonom podniku

30.10.2020

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně
vypisuje výběrové řízení na pozici: ekonom podniku

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:
- přihláška a motivační dopis;
- strukturovaný profesní životopis včetně osobních kontaktů;
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.
Termín pro zasílání přihlášek: do 12.11.2020 (včetně)
Termín nástupu do zaměstnání: 1.1.2021
Přihlášku a podklady zasílejte elektronicky na adresu: lenka.pojerova@slpkrtiny.cz
O bližší informace o pracovní pozici můžete žádat na adrese: pavel.cacky@slpkrtiny.cz

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:
- vysokoškolské vzdělání lesnického nebo ekonomického směru (magisterský studijní program a vyšší);
- minimálně 5 let odborné praxe ve vedoucí funkci lesního/výrobního podniku;
- odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti provozně-ekonomické, plánování nákladů a controllingu;
- orientace v oblasti pozemkové agendy, veřejných zakázek a dotačních titulů výhodou;
- manažerské schopnosti - spolehlivost, loajalita, schopnost rozhodování, analytické myšlení, koncepční a organizační schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené, odolnost vůči stresu;
- komunikativní znalost AJ nebo NJ výhodou;
- dobrá uživatelská znalost MS Office podmínkou;
- znalost prostředí IS SEIWIN výhodou;
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
- občanská a morální bezúhonnost.
Pracovní působnost:
- zajištění hospodářské a obchodní politiky podniku, peněžních a materiálových toků a řízení prodeje;
- sestavování ročních plánů, kontrola plnění plánovaných úkolů ;
- organizace a vlastní zpracovávání podrobných rozborů výsledků hospodaření ŠLP Křtiny a jejich hodnocení za příslušné období dle pokynů ředitele, zpracování výrobních, ekonomických, odborných analýz a rozborů podniku, popř. navrhování potřebných opatření a jejich realizace;
- odpovědnost za správný chod, úplnost a včasnost jednotlivých oblastí podpůrných procesů, tj. účetnictví, pozemkové agendy, oblast veřejných zakázek a dotací, investiční činnost, podpora IT;
- řízení a kontrola činnosti podřízených zaměstnanců.
Podmínky výkonu práce:
- pozice v managementu ŠLP Křtiny s velkým prostorem pro seberealizaci a uplatnění schopností;
- odměňování odpovídající pracovní funkci + prémiová složka mzdy dle plnění stanovených ukazatelů;
- podnikový benefitní program;
- tvůrčí a nezávislé prostředí univerzitního podniku.

Inzerát ve formátu PDF ke stažení