Aktuality
 

Vyjádření k aktuálním opatřením a k lovu černé zvěře v univerzitních lesích

18.07.2017
Lovu černé zvěře na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (dále jen ŠLP ML Křtiny) se věnujeme celoročně s vysokou intenzitou již řadu let, lovíme mladou i dospělou zvěř obou pohlaví. Intenzivní lov bude realizován i nadále.

Území ŠLP ML Křtiny se nachází mimo vymezenou oblast s intenzivním odlovem podle nařízení SVSČR Č. j. SVS/2017/084946-G vyhlášenou v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Při lovu divokých prasat používáme všechny způsoby, které povoluje současná legislativa, využita a v praxi uplatněna budou i opatření stanovená pro ČR nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017. Všichni návštěvníci lesa by měli realizaci opatření ze strany uživatelů honiteb respektovat.

Ing. Pavel Čacký