Aktuality
 

Vysadí půl milionu stromů

19.05.2020

Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny vysadí asi půl milionu sazenic stromů na ploše 104 hektarů. Důvodem je
kůrovcová těžba, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána . Školní podnik spravuje lesy
univerzity. Loni vysadil sazenice na 46 hektarech, o rok dříve na 30 hektarech.
Lesníci využívají zčásti sazenic z vlastních školek, zbytek dokupují. Náklady najeden vysazený strom včetně lidské práce a
transportu vyjdou podle Vrány zhruba na deset korun. Výsadba začala v polovině března. „Vysazujeme zejména listnaté
stromy, jako dub, aby byly lesy do budoucna odolnější. Celkem je to letos 16 druhů dřevin," uvedl ředitel školního podniku
Tomáš Vrška. S vysazováním nových stromů pomáhají lesníkům studenti univerzity, kteří mají nyní přerušenou kontaktní
výuku. V lesích je jich kolem patnácti. Pomáhají ve školkách při vyzvedávání sazenic a při třídění. Část z nich pak sází stromy
přímo v lese.
Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně . Lesní pozemky
univerzity mají rozlohu 10 205 hektarů, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna až k Blansku.
Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Datum: 18.05.2020 , Zdroj: Zemědělec , Strana: 25 , Autor: (fia)