Aktuality
 

Vzpomínka 150. výročí narození Rudolfa Hackera

27.11.2009 Dne 26. 11. 2009 proběhla u pomníku Rudolfa Hackera v Hackerově školce v polesí Habrůvka Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vzpomínková slavnost k 150. výročí narození vynikajícího lesníka a školkaře Rudolfa Hackera. Zúčastnilo se jí na 40 posluchačů a pedagogů Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně a pracovníků ŠLP ML Křtiny. Přednesen byl následující projev.
Rudolf Hacker
5. listopadu 1859, tedy před 150 lety, se narodil v Zelči u Tábora Rudolf Hacker, lesmistr, lesní pěstitel, školkař a lesnický vynálezce. Po absolvování pěti tříd reálky vstoupil do lesnické praxe u svého otce lesmistra a pak navštěvoval lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem, kterou absolvoval v roce 1878. Pak vystřídal několik lesnických míst v Čechách, nakonec v roce 1903 odešel do výslužby ze smiřického panství v Cerekvici. V té době založil v Pouchově u Hradce Králové rozsáhlé lesní školky, jež vynikly především jako podnik šlechtitelský. Zemřel 23. února 1920 v Hradci Králové – Pouchově.
Hacker byl neobyčejně pilný pozorovatel a praktický výzkumník v oboru obnovy lesa. Proto je cenný jeho deník, který si vedl od svých 18 let, v němž se projevil jako přemýšlivý a kreativní lesník a výborný kreslíř. Především zde zaznamenával své lesnické zkušenosti lesního školkaře, pěstitele a ochranáře lesa. Zabýval se původem lesního semene, o němž roku 1913 přednášel i na mezinárodním lesnickém kongresu ve Vídni. Byl též literárně a veřejně činný. Napsal díla Praktické lesní účetnictví, Lesní hospodářská kniha, Návrh pro neodborníky na zakládání lesů sázením sazenic. Mimoto přispíval do českých i německých časopisů.
Větší proslulosti dosáhly jeho pozoruhodné a nadčasové školkařské vynálezy, a to zejména Hackerův školkovací stroj. Základní myšlenkou bylo zavěšovat sazenice volně do sázidel a zasadit je rázem v celých řadách do otevřené rýhy. Sestrojil také secí strojek pro školky a les a současně zkonstruoval secí prkénko k vytlačování vypouklých rýh. Hacker zavedl do praxe tzv. malý školkovací stroj s ručními hráběmi, určený pro práci v menších školkách. Hackerovy školkovací stroje se staly světoznámými a užívanými i v lesnictví jiných států. Kromě těchto uskutečněných vynálezů se v nákresech dochovala i řada dalších zlepšení a vynálezů, např. návrh na zjednodušení lanového smyku, návrh plečky na kolečkách, sázecí motyčky, balicího stroje, stroje na zasypávání semen, kartáče na první pletí. Rudolf Hacker patří do galerie talentovaných lesnických mechanizátorů – vynálezců a vynikajících lesních školkařů, právem mu patří čestné místo v Lesnickém Slavínu na ŠLP ML Křtiny.
Ing. Pavel Mauer