Arboretum Habrůvka
 

Arboretum Habrůvka

Toto nejmladší a nejmenší arboretum (trvalá výzkumná plocha) v areálu ŠLP Křtiny má výměru pouhých 2,5 ha. Rozprostírá se v Moravském krasu u lesní cesty Hraniční na polesí Habrůvka v komplexu lesů mezi obcemi Habrůvka a Rudice. Svým významem je však unikátní, protože jako jediné ze zdejších srovnatelných zařízení se nachází na kyselém stanovišti. Tyto podmínky předpokládají výskyt i jiných dřevin, než je tomu v arboretech Křtiny a Řícmanice. Vzhledem k tomu, že Arboretum Habrůvka je stále ještě ve stavu budování, není zatím volně přístupné veřejnosti, slouží pouze posluchačům a pedagogům ke studiu a bádání.