Hospodářská činnost
 

Hospodářská činnost

Souběžně s hlavní – účelovou činností se Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně (ŠLP) zabývá činností hospodářskou. Roční obrat ŠLP dosahuje výše cca 195 mil. Kč. Hospodářskou činnost naplňují především následující aktivity.

Roční etát ŠLP Křtiny dle platného LHP pro decennium 2003 – 2015 činí 68 560 m³, realizuje se výrobou vlastními zaměstnanci i dodavatelsky na polesích Vranov u Brna, HabrůvkaBílovice nad Svitavou. (vranov@slpkrtiny.cz; habruvka@slpkrtiny.cz; bilovice@slpkrtiny.cz)

Dřevosklad Adamov v průběhu roku na manipulační lince a manuelně zpracovává, následně vagónuje a dodává 32.000 m3 hmoty. (drevosklad@slpkrtiny.cz)

Na vlastní pile Olomučany se zpracovává cca 23 000 m3 ročně. (pila@slpkrtiny.cz)

Zbývající surové dříví v objemu cca 13 000 m³ je prodáváno na lokalitách odvozní místo, sklad prodávajícího nebo dohodnuté místo prodeje.

Marketing a koordinaci dodávek zajišťuje obchodní oddělení. (obchod@slpkrtiny.cz)

Výroba řeziva

Roční výroba představuje 5 000 m³ jehličnatého (především smrk a borovice) a 8 000 m³ listnatého ( 95 % buk) řeziva. Touto výrobou se zabývá pila Olomučany. (pila@slpkrtiny.cz)

Konstrukce, výroba a servis lesních strojů

Středisko – výzkumná stanice má sídlo ve Křtinách. Vyrábí lanovky, navijáky, talířové půdní frézy na přípravu půdy, sázecí stroje a mechanizaci pro lesní školky. Zaměstnanci mají bohaté zkušenosti s realizací projektů, které řeší transport materiálu v nesjízdných terénech. Poskytují poradenské služby v oblasti technologií těžby a přibližování dříví, služby v oblasti přibližování dříví lanovkou. (vyzkum@slpkrtiny.cz)

Práce v lesnictví pro cizí subjekty

Specializované středisko má sídlo ve Křtinách. Služby realizuje v rámci celé Republiky. Kromě komplexní dodávky všech prací v lesnictví se specializuje na kácení stromů v zástavbě, na odlesnění před zahájením výstavby, realizaci rekultivačních a ozeleňovacích projektů. (petr.hybl@slpkrtiny.cz)

Opravy automobilů, traktorů, motorových pil a další lesnické techniky

Sídlo střediska je v Adamově, nabízí komplexní opravy mechanizmů, nákladních i osobních aut. Dále nabízí opravu a prodej ruční mechanizace pro práci v lese a v zahradě pro profesionály i v provedení hobby. Dále provozuje podnikovou čerpací stanici, pneuservis a myčku aut. (autodilny@slpkrtiny.cz)

Produkce sadebního materiálu a vzrostlé zeleně

Středisko školek poskytuje poradenskou službu v oblasti okrasných zahrad. Nabízí přes 250 druhů okrasných stromů i keřů. Pěstování v kontejnerech je zárukou ujímavosti při výsadbě po celý rok. Zajišťuje dodávky sazenic lesních dřevin, a to z osiva z vlastních zdrojů v univerzitních lesích – přírodní lesní oblast č. 30 Drahanská vrchovina. (skolky@slpkrtiny.cz)

Pěstební činnost, myslivost, ochrana lesa, ochranná služba

Tyto práce jsou náplní činnosti polesí Vranov u Brna, Habrůvka a Bílovice nad Svitavou. (vranov.@slpkrtiny.cz; habruvka@slpkrtiny.cz; bilovice@slpkrtiny.cz)  Závazná ustanovení platného LHP pro LHC ŠLP Křtiny předpokládají provedení výchovných na ploše 1 085 ha prořezávek a 1 209 ha probírek v porostech do 40 let věku.  V průběhu mysliveckého roku je ve 4 režijních honitbách ŠLP Křtiny o celkové ploše 10 591 ha (Křtiny, Hády, Sokolnice a Rajhrad) sloveno cca 20 ks zvěře mufloní, 230 ks srnčí, 10 ks vysoké, 470 černé, 10 daňčí, 1 600 bažantů a 20 zajíců.

Živnostenské listy

MENDELU v Brně pro ŠLP Křtiny vlastní živnostenské listy na provoz pily, konstrukční práce ve strojírenství, stavbu strojů s mechanickým pohonem, výrobu, instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů, hospodaření v lesích a přidružené služby, činnost organizačních a ekonomických poradců, malířství a natěračství, tesařství, zednictví, obkladačství, izolatérství, vodoinstalatérství, truhlářství, pneuservis, mycí linku, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, zemní práce pomocí strojních mechanismů, opravy silničních vozidel, výrobu zemědělských strojů, obchodní živnost, ubytovací služby, hostinskou činnost (slp@slpkrtiny.cz).

Koncesní listiny

MENDELU v Brně pro ŠLP Křtiny vlastní koncesní listiny na hubení škodlivých živočichů s rostlin, silniční motorovou dopravu osobní a silniční motorovou dopravu nákladní (slp@slpkrtiny.cz).