Napsali o nás
 

Agrolesnický projekt Mendelovy univerzity

18.11.2019
Lesníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vysázejí s obyvateli Babic nad Svitavou v neděli 17.
listopadu zhruba 150 stromů na zemědělské půdě. Jde o agrolesnický projekt, který zvýší biodiverzitu krajiny a její odolnost a
zároveň symbolicky 30 let od sametové revoluce připomene chybné snahy minulého režimu krajinu unifikovat, uvedl mluvčí
univerzity Filip Vrána .
"Jedná se o první projekt v Masarykově lese , který spravuje Školní lesní podnik Křtiny . Vznikne vzorový projekt pro
studenty i pro veřejnost," řekl Vrána. Agrolesnictví je systém hospodaření, kdy se do zemědělské krajiny vysazují stromy, buď v
pásech nebo roztroušeně, a klasické zemědělství se tak kombinuje s lesnictvím. Vedle produkční funkce plní i další
mimoprodukční, jako je zlepšení kvality půdy či zvýšení biologické rozmanitosti. Krajina, v níž jsou stromy, také lépe zadrží
vodu.
"V Babicích se budou vysazovat stromy do pásů, půjde o javor klen, topol černý, jeřáb břek a třešeň ptačí, což jsou všechno
cenné dřeviny. Dále půjde o výplňové dřeviny, jako jsou javor babyka, líska obecná, hloh jednosemenný a hrušeň polní," řekl
Vrána.
Agrolesnické systémy jsou již běžné v západní Evropě a postupně by se měly prosazovat i v Česku. Podporu jim chystá
ministerstvo zemědělství. Sedláci by měli na tvorbu a udržování těchto systémů získat dotace.*

Rakev,

Datum: 15.11.2019 , Zdroj: Zemědělec (newsletter) +1 , Autor: Petra Vaňatová