Napsali o nás
 

Brněnští lesníci svádějí boj s kůrovcem

11.09.2019

Veronika ELHOTOVÁ, moderátorka
Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani lesům v okolí Brna. V nejvíce zasažených oblastech, tedy například na Blanensku a
Tišnovsku, musí lesníci kácet stovky stromů a zároveň s tím i vysazovat nové.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
Intenzivní boj s kůrovcem probíhá po celé republice a Brno a jeho okolí není výjimkou. Pracovníci Lesů města Brna vyhledávají
napadené stromy a snaží se kůrovce zbavit dříve, než se rozšíří na zbytek porostů.
Jiří NESHYBA, ředitel, Lesy města Brna
Prevence je taková, že musíte intenzivně vyhledávat napadené stromy, snažit se je co nejrychleji skácet, rozmanipulovat a
sanovat a odvézt z lesa, to je asi to nejlepší, co pro to můžete udělat.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
Ani tato opatření ovšem nezajistí stoprocentní výhru nad kůrovcem. Druhů brouka je hned několik a každý útočí v jinou dobu a
na jinou část stromu. V jednu chvíli se tak dají pod kůrou čerstvé larvy i dospělí jedinci těsně před vylétnutím. Nejhorší situace
je na Blanensku a Tišnovsku. Vykácené plochy se lesníci snaží co nejdříve znovu zaplnit novou výsadbou různých druhů
dřevin.
Jiří NESHYBA, ředitel, Lesy města Brna
Když máme na jedné ploše třeba 5 druhů dřevin a najednou přijde nějaká pohroma, že nám uschne nebo ji napadne nějaký
kůrovce, třeba jako v tomto případě, tak by i ty ostatní dřeviny měly snažit se nějak nahradit.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
Sází se například duby, buky, jedle i smrk. Lesy města Brna zasadily během loňského podzimu a letos na jaře zhruba 900 tisíc
stromků. Potýkají se ovšem nejenom s personálními problémy, ale také s nedostatkem financí, které dříve získávaly z prodeje
dřeva.
Tomáš VRŠKA, ředitel, ŠLP Křtiny MENDELU
Vy, když to dříví neprodáte, tak ani nemůžete zaplatit tu těžbu.
Jiří NESHYBA, ředitel, Lesy města Brna
Je tam spousta, spousta nákladů na pěstební činnost a za dřevo peníze prakticky žádné.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
Boj s kůrovcem je doslova závod o čas. Když se totiž stromy pokácejí, je třeba je rychle odvézt, aby kůrovec nestačil vylétnout a
napadnout ostatní stromy. Poznat napadený strom může pouhým okem i laik.
Jiří NESHYBA, ředitel, Lesy města Brna
Ten napadený strom poznáte jednoduše, když se k němu postavíte a podíváte se na spodní část kmene, tak ten strom
většinou na spodku má spoustu pilin, které se zachytávají na nějakých pavučinkách.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
I přes lítý boj s kůrovcem v budoucnu hrozí vymizení pro Česko tak typických smrkových lesů.
Tomáš VRŠKA, ředitel, ŠLP Křtiny MENDELU
Ten smrk tady v okolí Brna bude v příměsi, to už nikdy prostě nebude hlavní dřevina, tak jako dosud.
Jana HOLUBOVÁ, redaktorka
Lesní mohou jen doufat, že s novelou lesního zákona přejde i možnost finanční náhrady za kalamitní období v posledních
letech. Jana Holubová, televize Brno 1.

TV , Datum: 10.09.2019 , Zdroj: TV Brno 1 , Strana: 8 , Země: Česko