Napsali o nás
 

Jedle bělokorá letos přijede z bílovického polesí opět do Brna. Vánoční strom převezme primátorka

15.11.2019

Právě před sto lety našel Rudolf Těsnohlídek v Bílovickém lese malou Lidušku. Inspirovalo ho to k založení tradice Stromu
Svobody na hlavním brněnském náměstí. Stejně jako tehdy přiveze i letos strom do Brna koňské spřežení. Krásná brněnská
tradice inspirovaná předvánočním zázrakem byla uvedena do praxe přesně před 95 roky a vánoční provázanost s Bílovicemi
nad Svitavou už trvá 30 let v řadě. Strom Svobody byl navržen jako symbolická připomínka potřebných v adventní době a ze
sbírky do kasičky pod jeho korunou byla financována výstavba Dětského domova Dagmar, který v tomto roce slaví 90. výročí.
Letošním vánočním stromem se stane jedle bělokorá z Hádeckého lesa v bílovickém polesí. Pochází přímo od studánky
Stanislava Lolka, malíře, který inspiroval Rudolfa Těsnohlídka k napsání příběhů o lišce Bystroušce. Třináctimetrová jedle se
na svou pouť do Brna vydá 23. listopadu. A nebude to jen tak ledajaká cesta! Už v Bílovicích nad Svitavou ji vypraví zástupci
obce, města Brna i Mendelovy univerzity v Brně a na její počest vysadí nové sazenice stromků. První následuje zastávka v
Líšni, kde obyvatelé strom tažený koňmi uvítají kulturním programem. Ještě jednu zastávku si výprava dopřeje v Židenicích a
pak už bez dalších prodlev rozezní koňská kopyta dlažbu na náměstí Svobody. V 16.45 zde „stromeček“ slavnostně převezme
primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Program 23. listopadu
Bílovice nad Svitavou
10.00 hod. kladení kytic u památníku Lidušky a sázení sazenic stromků
10.30 – 11.30 hod. loučení se stromem, fanfáry trubačů ŠLP Křtiny a kulturní program
11.40 hod. odjezd stromu taženého koňským povozem lesem nad Klajdovkou
Přepokládaná trasa:
výjezd z lesa nad Klajdovkou, vlevo po Jedovnické směrem na Ochoz, vpravo na Šimáčkovu, náměstí Karla IV., vlevo na
Pohankovu a zámeček Belcredi Brno-Líšeň
Brno-Líšeň
13.15 hod. parkoviště u hřbitova a průvod Líšní, souběh s budoucím vánočním stromem pro Líšeň
13.30 – 14.30 hod. zámeček Belcredi – vítání stromu, kulturní program
14.30 hod. odjezd stromu taženého koňským povozem do Židenic
Přepokládaná trasa:
Pohankova, vpravo na náměstí Karla IV., vlevo na Novolíšeňskou, vlevo na Křtinskou, Líšeňskou a vpravo na Jamborovu.
Brno-Židenice
15.00 – 16.00 hod. prostor před Dělnickým domem – vítání stromu, kulturní program
16.00 hod. odjezd stromu koňským povozem na náměstí Svobody
Přepokládaná trasa: vpravo na Táborskou, Životského, Olomoucká, Křenová, Nádražní, Masarykova, náměstí Svobody
Brno-střed
16.45 hod. příjezd na brněnské náměstí Svobody – přivítání a převzetí stromu, zdravice hostů, kulturní program
Brněnské Vánoce
11. 2019 ? 5. 1. 2020

WEB , Datum: 13.11.2019 , Zdroj: centrumnews.cz ,