Napsali o nás
 

Konference v Křtinách

19.12.2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 proběhl na zámku v Krtinách již třetí ročník mezinárodní konference s názvem Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově III. Podtitulem letošní akce byla diverzifikace. Celý den byl nabitý přednáškami jak tuzemskými, tak zahraničními a také ochutnávkou produkce jednoho z lektorů.

Program konference oficiálně zahájil prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., Petr Mahr. Ve stručnosti představil organizaci a její činnost. Poté převzal slovo první přednášející, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Krtiny, Ing. Pavel Mauer. Právě díky spolupráci se ŠLP Krtiny jsme i letos mohli uspořádat 3. ročník mezinárodní konference v reprezentativních prostorách konferenčního sálu zámku Krtiny. Mauer představil školní lesní podnik a možnosti práce, které nabízí.
Dalším přednášejícím úvodního bloku byl Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, Ministerstvo zemědělství. Ten posluchače seznámil s aktuálními vizemi společné zemědělské politiky po roce 2020.
Úvodní zahajovací blok přednášek uzavřel Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph. D., ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Jeho přednáška informovala o činnosti ústavu a vývoji diverzifikace v České republice za posledních dvacet let

Mandle z jižní Moravy

Po krátké přestávce se v prvním bloku přednášek představila Kateřina Kopová s tématem své prezentace Hustopečská mandlárna - Jak chutná jižní Morava. Účastníkům sdělila, jak probíhaly začátky podnikání od zrodu nápadu až po vize do budoucna. Také přivezla ukázku svých hlavních produktů, které byly v rámci odpoledního coffee breaku prezentovány a degustovány samotnými účastníky.
Dále se představil první zahraniční přednášející. Výkonný ředitel společnosti Austro Diesel vystoupil s prezentací na téma The networking farm and the challenge for all use.
Marek Kubíček představil posluchačům Pštrosí farmu, host ze Slovenska Bálint Pém přednesl prezentaci Náš makový sen, Zdeněk Slouka velmi poutavou přednáškou seznámil posluchače se svou zkušeností s hospodařením. Radim Kotrba uzavíral tento blok s tématem Zalesňování orné půdy. Poté následovala společná diskuse k vyslechnutým prezentacím a oběd všech účastníků konference.

Odpolední zahraniční témata

Druhý blok zahájila vice prezidentka maďarské společnosti mladých farmářů AGRYA s tématem Benedekt fruitfarm -The power of nature and horticulture. Dále vystoupil člen Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA ČR) David Brož a představil jejich rodinnou farmu hospodařící na Vysočině. Následovala přednáška Jany Hiadlovské ze Slovenska na téma Mliečna farma BRAUNVIEH. Váženým hostem tohoto bloku byl ministr zemědělství Marian Jurečka, který seznámil účastníky s podporami Programu rozvoje venkova 2014-2020. Blok poté uzavřel zahraniční lektor ze Srbska - Jovan Topalski s přednáškou Agriculture in the Republic of Serbia. Následovala opět společná diskuse a krátký coffee break s již zmíněnou degustací mandlových produktů.

Společenský večer

Poslední blok přednášek zahájil opět člen SMA ČR Pavel Bukovjan. Pohovořil o poskytování zemědělských a nezemědělských služeb na své farmě. Ze zdravotních důvodů se musela omluvit Lucie Hrabětová a společnou prezentaci přednesl její manžel, Radomil Hrabě. Mladá rodina se zabývá hospodařením a propojením s agroturistikou a také provozují menší penzion. Závěr bloku i celé konference patřil opět Radimu Kotrbovi, tentokrát s přednáškou o farmovém chovu zvěře.
Poté již následovalo oficiální zakončení přednáškového dne prezidentem SMA ČR Petrem Mahrem a pozvání na společenský večer, který se konal od 19 hodin ve společenském sále za doprovodu cimbálové muziky.

Sobota ve znamení exkurzí

Prvním navštíveným místem byla Výzkumná stanice Krtiny, Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny, MENDELU v Brně. Účastníci se měli možnost zblízka seznámit s lanovým systémem konstruovaným pro dopravu dřeva po rovině, po svahu i protisvahu přímo v terénních podmínkách výzkumné stanice.
Poté byla navštívena výrobna sýru Niva a mléčných produktů v Mlékárně Otinoves s. r. o (Otinoves). Mlékárna v Otinovsi je spíše malou mlékárnou asi se 45 zaměstnanci, která je pokračovatelem 80leté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. V používaných výrobních postupech se spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z oboru zpracování mléka.
Stejně jako v loňském roce jsme i letos navštívili velmi zajímavou farmu, a to Pstruhovou farmu ve Skalním mlýně, kde se zabývají chovem pstruha duhového a sivěna amerického.
Posledním navštíveným místem bylo Mariánské poutní místo -barokní kostel Jména Panny Marie vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Prohlídka byla zahájena v ambitech, které jsou navštěvovány poutníky již od 13. století, zvonkohrou, kaplí sv. Anny a samotný chrám Jména Panny Marie.

Zemědělec | 18.12.2017 | Rubrika: Zájmové organizace | Strana: 16 | autor: Pavlína Hloucalová Kancelář SMA ČR