Napsali o nás
 

Kvůli kůrovci mizí značení. A také vzácné stromy

29.01.2020

Kůrovcová kalamita podle lesníků v kraji vrcholila loni. Těžba ale zdaleka nekončí. Holé plochy zaplní miliony nových sazenic.
Jižní Morava – Od Máchova památníku k Býčí skále. Oblíbenou pěší trasu na Blanensku museli členové Klubu českých turistů
před časem přeznačit a pozměnit. Kvůli kůrovcové kalamitě. „S lesníky máme dohodu, že pokud musejí na křižovatkách pokácet
strom, odříznou ho až nad značkami. Ne vždy je to však možné. Některé z tras bude potřeba přeznačit,“ řekl Milan Pernica,
který má v klubu na jihu Moravy na starosti značení turistických tras.
Velké škody počítají lesníci v Arboretu Řícmanice na Brněnsku. Tam se na více jak čtyřech hektarech nachází jedna z
nejhodnotnějších sbírek jehličnatých dřevin u nás. Kvůli kalamitě zrušili pracovníci arboreta i tradiční únorový den otevřených
dveří. „Pokácet jsme museli zhruba šestinu všech stromů. Odumírají především smrky omorika původem ze Srbska a východní
Bosny a jedle obrovské.
Na vině je kůrovec a houbové choroby,“ uvedl vedoucí střediska sazenic a arboret Školního lesního podniku Křtiny Václav
Hurt.
Lesy České republiky evidují na jihu Moravy největší škody po kůrovci na Tišnovsku, v okolí Černé Hory a Blanska. „V
podstatné části této oblasti už smrk odumřel a postupně plochy obnovujeme. Kalamita pravděpodobně v kraji vrcholila loni.
Letos ale ještě očekáváme její pokračování,“ informovala mluvčí podniku Eva Jouklová.
Lesy České republiky v Jihomoravském kraji vytěžily loni celkem 1,68 milionů kubíků dřeva napadeného kůrovcem a souší. O
rok dříve to bylo 894 tisíc kubíků a v roce 2017 jen 276 tisíc. V předchozích dvou letech evidovaly v kraji 4 900 hektarů holých
ploch. Zalesněné jsou přibližně dvě třetiny. „ V Jihomoravském kraji letos plánujeme zalesnění sazenicemi a semeny na rozloze
1 650 hektarů. Z toho chceme 1 248 hektarů zalesnit listnatými dřevinami. Zejména duby, buky a javory a 399 hektarů
jehličnatými,“ uvedla mluvčí.
Vojenské lesy a statky obnovily loni asi 900 hektarů holých ploch za 81 milionů korun. „Letos počítáme, že objem nahodilých
těžeb klesne na 250 tisíc kubíků. Doufáme, že nezačnou z důvodu sucha odumírat i jiné druhy dřevin. V případě pozitivního
vývoje očekáváme dokončení zpracování kalamity na Drahanské vrchovině do konce roku 2021,“ řekl mluvčí státního podniku
Jan Sotona.
Dodal, že ve vojenském újezdu Březina na Vyškovsku chtějí lesních letos vysázet 5,3 milionu sazenic dřevin na ploše víc než
700 hektarů.
Kůrovcová kalamita na jihu Moravy
P Ve známém Arboretu Řícmanice na Brněnsku museli lesníci pokácet kvůli kůrovci asi šestinu stromů.
P Tradiční den otevřených
dveří je kvůli těžbě zrušený. P Lesy České republiky vytěžily loni na jihu Moravy 1,68 milionu kubíků dřeva napadeného
kůrovcem a souší.
P Letos plánují v Jihomoravském kraji zalesnit 1 650 hektarů holých ploch.
P Z toho 1 248 hektarů zaplní listnaté stromy. Zejména duby, buky a javory.

Datum: 29.01.2020 , Zdroj: Vyškovský deník , Strana: 3 , Autor: JAN CHARVÁT DALIBOR KRUTIŠ