Napsali o nás
 

Nová naučná stezka v Oboře Sokolnice

16.05.2012

V úterý odpoledne dne 15. 5. 2012 se v parku Domova pro seniory v Sokolnicích za velkého zájmu veřejnosti konala slavnost, při které byly představeny pracovníky domova nový altán a zástupci vedení MENDELU, LDF a ŠLP ML Křtiny nově zbudovaná naučná stezka v Oboře Sokolnice.

Obora Sokolnice je majetkem Mendelovy univerzity v Brně, spravována je polesím Bílovice nad Svitavou Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Slouží především k terénní praktické výuce studentů univerzity. Chována je zde tlupa daňčí zvěře a nově několik jedinců jelena Dybowského.

Obora Sokolnice se nachází jihovýchodně od moravské metropole Brna, nedaleko města Šlapanice, mezi obcemi Kobylnice a Sokolnice, v údolní nivě Zlatého potoka, který protéká jejím středem. Výměra obory je 53 ha, z toho 46 ha připadá na les. Některé stromy dosahují úctyhodného stáří a jsou chráněny památkově i z hlediska přírodního. Oboře dominuje alej tvořená jírovcem maďalem. Zajímavostí je historická zeď obory, která pamatuje napoleonské války v roce 1805. V těsném sousedství je park se zámkem, ve kterém je v provozu Domov pro seniory.

Obora je zpřístupněna po většinu roku veřejnosti. Z důvodu potřebné informovanosti návštěvníků, např. o vzniku obory, její historii, flóře a fauně, chované zvěři a o usměrnění pohybu lidí, se management ŠLP ML Křtiny MENDELU rozhodl vybudovat naučnou stezku a přiblížit tak všem tuto jedinečnou lokalitu s bohatou druhovou pestrostí jak rostlinných, tak živočišných druhů.

Naučnou stezku tvoří 6 zastavení. Jednotlivé panely informují návštěvníky o účelu, historii i současnosti obory, o zastoupení zdejších druhů z hlediska botanického a zoologického, o biologii chované zvěře a péči o ni, také o zásadách chování návštěvníků při pobytu na území obory. Grafický návrh posterů naučné stezky vytvořila paní Blanka Ponížilová, návrh dřevěného mobiliáře vypracoval Ing. arch Zdeněk Eichler, vlastní realizaci zabezpečilo Sdružení Pavel a Jarek Neužilovi. Vynaložené náklady, tj. 166.914 Kč, budou ve výši 90 % uhrazeny z podpory Programu rozvoje venkova, zbylou část zaplatí ze svých prostředků ŠLP ML Křtiny MENDELU.

Ing. Pavel Mauer, Ing. Jiří Šilhánek 

stezka_01                stezka_02

 

 

stezka_03 stezka_04