Napsali o nás
 

Nové výsadby stromků usychají

07.08.2018

Dopady dlouhotrvajícího sucha se nevyhnuly ani mladým lesním porostům v lesech na sever od Brna. Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny letos investoval do výsadby nových stromků zatím 3,4 milionu korun, což znamená 445 tisíc sazenic. Nové výsadby ale masivně usychají. Lesníci Mendelovy univerzity v Brně škody odhadují na 30 procent. Informoval o tom manažer pro vnější vztahy Filip Vrána.
„Dopad sucha je obrovský, vláhový deficit neustále narůstá. Na území školního podniku dříve historicky dosahoval průměrný roční úhrn srážek 730 milimetrů, v posledních letech však ročně nenaprší ani 500 milimetrů. Problém je i to, že srážky jsou v průběhu celého roku nevyvážené, v zimě není sníh, v létě přicházejí v přívalových bouřkách, z velké části jsou naše lesy na vápenci v krasovém území, kde voda rychle mizí do podzemí," uvedl Pavel Mauer, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Krtiny, který obhospodařuje přes deset tisíc hektarů. Mendelova univerzita v Brně je tak třetím
největším vlastníkem lesů v ČR.
Školní lesní podnik má školky mezi Krtinami a Rudicí v Moravském krasu s produkční plochou tři hektary. „Školky máme pod umělou závlahou z vlastního vrtu a také z rybníka v Arboretu Krtiny. Jsou tedy zabezpečené, i když je otázkou, jak dlouho se dají v těchto parnech zalévat Situace V lese je naopak tristní. Nové výsadby masivně usychají, dlouhodobý nedostatek vláhy poškozuje i dospělé porosty, s tím souvisí také rozmach podkomího hmyzu u jehličnatých dřevin, které nejsou schopné si samotné pomoci," popsal Mauer.
Místa výsadby jsou po celém rozsáhlém území, které školní lesní podnik spravuje. Lesní podnik upřednostňuje přirozené zmlazeni lesa. Nové stromky v tomto případě vyrostou ze semen spadlých z mateřských porostů. Takových je asi polovina, zbytek lesní podnik vysazuje zhruba za čtyři miliony korun ročně, protože letošní výsadba zasažená suchem ještě není u konce.
Školní lesní podnik Masarykův les Krtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky Mendelovy univerzity mají rozlohu 10 265 hektarů a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v
nadmořské výšce 210 až 575 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. V posledních 20 letech se značně proměnila skladba lesa a lesníci vysazují zejména listnaté stromy namísto jehličnanů. „Před dvaceti lety byl poměr v našich lesích procentuálně 52:48 ve prospěch listnáčů, nyní je to již 64 : 36," doplnil Mauer.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně patři k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářstvi, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice.

 

Datum: 06.08.2018, Zdroj: Zemědělec, Strana 9, Autor: Zuzana Fialová, Rubrika: Publicistika