Napsali o nás
 

Starosta musí umět naslouchat

09.04.2015

My, kteří starostujeme v menších obcích, máme jednu nespornou výhodu, že jsme v každodenním styku s lidmi a jsme schopni velmi rychle reagovat na případné problémy, které život v našich obcích přináší.

Na druhé straně jsme ale podstatně více vidět než starostové větších obcí a měst, protože lidé chodí přímo k nám, neprochází přes případné asistentky nebo sekretářky, ale vejdou rovnou do naší kanceláře. Já osobně se stále považuji za spíše mladého starostu, nemyslím svým věkem, na podzim jsem začal teprve své druhé volební období. Několik věcí jsem se ale za ty více než čtyři roky naučil.
Starosta musí umět naslouchat, nemyslet si, že jen on má pravdu, protože vedení každé obce, pokud má fungovat, musí být především týmová práce celého zastupitelstva a je dobré, když se po volbách sejdou lidé, kteří si rozumí a netahají na schůze stranickou ideologii, ať zastupují tu, či onu politickou stranu nebo hnutí. Pozitivní atmosféra, kterou kolem sebe vytváří takto pracující zastupitelé, má velmi dobrý vliv na jejich práci a vnímání zastupitomu, jako celku, majícího snahu obec někam posunout.
Myslím, že každý starosta musí mít vizi, kam má obec směřovat a jak má vypadat, a není moc povolání, ve kterých má možnost své představy v takové míře realizovat, jako je práce starosty. Pochopitelně v tom dobrém slova smyslu. To, že cesta, po které jsme se vydali po minulých volbách, je správná, potvrdily výsledky podzimních voleb, ve kterých jsme své pozice nejen obhájili, ale navíc ještě posílili, a občané dali jasně najevo, že si nepřejí žádné politikaření, ale hodnotí nás podle toho, co se pro ně v obci udělalo. Každá obhajoba je nejistá a věřte, že z čekání na výsledky voleb může mít potěšení snad jen nějaký masochista. Vědomí toho, že lidé vaši práci vnímali a myslí si, že se má v nastoupeném trendu pokračovat, je velmi příjemné, ale hlavně zavazující. Dělat starostu ve Křtinách má nejen svoje pozitiva, ale také negativa. Jste více vidět díky že zde máme národní kulturní památku, barokní chrám Jména Panny Marie, dílo největšího českého barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla, významné poutní místo oprávněně zvané Perla Moravy. Musíme velmi citlivě provádět veškeré úpravy v obci, aby byly v souladu s touto památkou, protože nás navštíví každoročně minimálně osmdesát tisíc poutníků a turistů nejen domácích, ale také ze zahraničí a my jim musíme postupně vytvořit odpovídající podmínky, aby se k nám rádi vraceli. Hodně v této záležitosti pomáhají zdařilé opravy zámku, zámeckého parku a přilehlého okolí, které realizuje vlastník - Mendelova univerzita v Brně - a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách, který je součástí univerzity.

Svatby, koncerty

Ve Křtinách se v průměru každý rok koná mimo jiné také kolem osmdesáti svateb, z toho přibližně třicet civilních v prostorách zámku, arboreta a naší obřadní síně, což je možná nejvíce na okrese Blansko. Křtiny nejsou v poslední době jen významným duchovním, ale také kulturním centrem regionu. Velmi tomu přispívá spolupráce se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, okolními obcemi, ale hlavně nadšení a zapálenost členů různých spolků a zájmových skupin, kterých tu máme šestnáct. Každý rok se u nás koná kolem sedmdesáti různých akcí, například koncerty, výstavy, divadla, přednášky, besedy, společenské večery, plesy, hody, Den Křtin, jarmarky, zámecké trhy. Loni měl snad největší odezvu koncert Marty Kubišové v našem chrámu, který navštívilo více než sedm set posluchačů, pro všechny to byl neobyčejný zážitek. Také jsme měli možnost si loni poslechnout hudební legendy Jaroslava Hutku, Vladimíra Mišíka a Radima Hladíka díky aktivitě ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Vladimíra Dolejského.

Financování škol

V uplynulých letech jsme získali celou řadu různých ocenění jak v rámci krajské, tak celostátní úrovně. Začalo to v roce 2012 oceněním Cena naděje pro živý venkov v soutěži Vesnice roku. V roce 2013 přibylo další ocenění ve Vesnici roku Modrá stuha a Zlatá cihla za stavbu ZŠ a MŠ ve Křtinách, v soutěži Jihomoravského kraje 1. místo za projekt Komunitní sad ve Křtinách a Cena veřejnosti v soutěži Parádní web. Roku 2014 jsme znovu zabodovali ve Vesnici roku, obdrželi jsme Bílou stuhu a 3. místo v soutěži Jihomoravský krajáč, dále také Cenu veřejnosti v soutěži Zlatý erb, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj. Všechna tato ocenění by nebyla možná bez spolupráce velké většiny obyvatel od malých dětí až po naše velmi akční seniory, všem patří velký dík. Za nejvíce podařenou loňskou záležitost považuji zateplení a obnovu historické fasády na úřadu městyse, navíc za cenu menší než byla v projektu. My v menších obcích nepotřebujeme stavby typu tunel Blanka, abychom byli spokojeni. Vždy tvrdím a budu tvrdit, že žádný starosta bez podpory svých obyvatel a zastupitelů nic neudělá, i kdyby měl nápadů sebevíc. K problémům na místní úrovni patří to, že obce, které mají školu, musí na její provoz doplácet ze svého rozpočtu, protože příspěvek ze státního rozpočtu pokryje asi šedesát procent nákladů. Nejsme přitom schopni zjistit, kolik peněz opravdu na školu dostáváme z nového RUDu, sestavování rozpočtu je tak víceméně věštění z křišťálové koule, protože nevíme, jaké dotace budou. Možná by bylo lepší dotace přímo převést do rozpočtu obcí, samy vědí, jak nejlépe s nimi naložit, a možná by ubylo trestních stíhání na zneužívání dotací. Na závěr mně dovolte nám starostům popřát co nejvíce spokojených spoluobčanů, co nejvíce peněz ze státního rozpočtu, politiky, kterým půjde hlavně o naše blaho, kteří budou řešit jen věci důležité a ne svoje ego. Pokud přijedete k nám do Křtin, budete srdečně vítáni.

Veřejná správa | 9.4.2015 | Rubrika: Slovo starosty | Strana: 26 | autor: František Novotný | Téma: Mendelova univerzita v Brně