Napsali o nás
 

Zapomenutá zvláštnost

18.05.2011

Drobné sakrální stavby jsou samozřejmou součástí našeho okolí. Různé kapličky, křížky, boží muka, obrázky, ale i pomníčky a smírčí kameny, jsou rozsety všude kolem nás, podél cest, na polích i v hlubokých lesích. Jen zřídkakdy se však mezi těmito stavbami objevuje klekátko.

Většina z nás možná ani nevěděla, že tuto zvláštnost máme ve svém okolí i my. Celá desetiletí trouchnivělo, zapomenuto v lese u potoká v horní části Viligruntu, tak zvané "Barončino klekátko". Pár rozpadlých prken, natřených kdysi na zeleno, porostlých mechem, na něž kdosi připíchl rýsováčkem malý vybledlý obrázek v igelitovém obalu. To bylo vše, co ještě před několika týdny tuto zvláštnost připomínalo. 

A přitom i toto klekátko má svou historii: 'Nejen jeho název, ale celý osud je svázán s baronkou Adelínou Offermannovou, která se k němu chodívala v první polovině minulého století modlit. Baronka Offermanndvá, vysoká, štíhlá dáma, někdejší majitelka křtinského zámku, se narodila 29.11.1860. Její otec, brněnský továrník Mořic Teuber, zakoupil v roce 18821 Křtinské panství, které po jeho smrti připadlo Adelíně a jejímu manželu Edwinu Offermannovi. Adelína zůstala Křtinám věrná až dá své smrti. Poté, co v roce 1894 zakoupil křtinské panství kníže Jan II. z Lichtensteina, uchýlila se baronka na stráň naproti kostelu do svého malého zámečku, který byl po její smrti užíván jako škola. Škole se říkalo "měšťanka". Vzpomene si dnes ještě někdo na rohovou vitrínu s několika drobnostmi z barončiny výbavy, umístěnou ještě počátkem sedmdesátých let v jedné ze školních tříd?

Po manželově smrti (9.4. 1909) zadala baronka tesařskému mistru Antonínu Zmrzlíkovi úkol vyrobit na manželovu památku v lese nad Viligruntem klekátko. Bylo umístěno na křižovatce lesních cest, podle tradice v místě, kde baron Offermann zemřel. Vzhledem k německé barončině národnosti neslo klekátko nápis "Maria hilft und wird weiter helfen": Po zbytek života se k němu chodívala modlit. Zemřela 15.7.1945. Německý nápis zmizel, klekátko bylo přesunuto o několik desítek metrů výše proti proudu potoka a nadlouho upadlo v zapomnění.

Teprve na počátku letošního roku, sto let po syěm vzniku, bylo zchátralé klekátko obnoveno ve spolupráci křtinské farnosti, Školního lesního podniku a Městysu Křtiny. Nové klekátko vytvořil pan Zdeněk Šulc a přístupovou cestu k němu upravili pracovníci ŠLP. Okolí klekátka bylo upraveno a na potoce vznikly dvě nové tůňky, které zvou k rozjímání spolu s tichým šuměním okolního lesa. Slavnostní požehnání nového klekátka provedl páter Tomáš Pmka dne 16. dubna 2011 za účasti zástupců obce, 
Školního lesního podniku a křtinských občanů. Chcete-li i vy navštívit toto romantické tiché místo, daleko od shonu všedního života a nevíte, kde přesně leží, vydejte se z náměstí po žluté turistické značce kolem bývalého barončina zámečku směrem k Jedovnicím. Nemůžete je minout.

Křtinský zpravodaj / č. 2 / květen - srpen 2011 / autor: Petr Švenda

klekatko_sveceni