Poradní sbor
 

Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny

předseda:

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

místopředsedové:

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

 

Členové Poradního sboru ŠLP Masarykův les Křtiny

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. UPŠRR AF
Ing. Pavel Čacký ŠLP
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. ÚVZP AF
Ing. Aleš Dostál vedoucí odd. ochrany lesa, Oblastní inspektorát ČIŽP Brno
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. ÚOLM LDF
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý ÚHÚLAG LDF
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. ÚLDT LDF
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ČZU Praha, FRRMS MENDELU
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. ÚTOK LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra ÚLBDG LDF
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. ÚPE PEF
Ing. Jaroslav Melichar ředitel, Vojenské lesy a statky, divize Plumlov
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. ÚLDT LDF
Ing. Jiří Neshyba ředitel, Lesy města Brna
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. ÚZPL LDF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš ÚŠMZR ZF
RNDr. Leoš Štefka ředitel, CHKO Moravský Kras
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc. ÚRPE FRRMS, ext PEF
Ing. Jan Vybíral ředitel, Dolní Morava
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. ÚEPZ FRRMS, ext LDF