Veřejné zakázky
 

Veřejné zakázky

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na služby

pod názvem „Rámcová smlouva na poskytování lesnických činností pro ŠLP Křtiny“ Nabídky musí být doručeny do 19. prosince 2013 do 10:00 hodin

na adresu zadavatele: Školní lesní podnik Křtiny, podatelna, Křtiny 175, 679 05 KŘTINY.

Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/

____________________________________________________________________________________________________


Identifikátor VZ

Název VZ

Stav řízení *

Specifikace zadávacího

řízení **

VZ 1399008

Revitalizace malé vodní nádrže Josefov v k.ú. Adamov

1

8

Zveřejňované dokumenty

Datum zveřejnění

Zadavatel předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné a částečně elektronické podobě dodavateli ihned po obdržení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (dále jen žádost). Písemná žádost musí být adresovaná kontaktní osobě zadavatele. Žádost musí obsahovat název dodavatele, sídlo, IČ, DIČ, odkaz na kontaktní osobu, tel., fax, e-mailovou adresu, formu, rozsah a způsob vyzvednutí či doručení zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba: PaedDr. Zoja Šťastná, Telefon: 602 748 621, 585 531 223, Fax: 585 531 237, E-mail: z.stastna@stavoprojekt.cz

4.7. – 18.7.2013

 

___________________________________________________________________________________________________

Legenda:

* stav řízení
1 - veřejná zakázka neukončena - informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
2 - veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
3 - veřejná zakázka byla zrušena
4 - ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

** specifikace zadávacího řízení
1 - otevřené řízení
2 - užší řízení
3 - jednací řízení s uveřejněním
4 - jednací řízení bez uveřejnění
5 - soutěžní dialog
6 - zjednodušené podlimitní řízení
7 - soutěž o návrh
8 - zakázka malého rozsahu