Hostitelská organizace
 

Hostitelská organizace


Lesnické vzdělávací centrum v Cazorle (Španělsko) je součástí Odboru Ministerstva životního prostředí a je pobočkou regionální samosprávy provincie Andalusie a odpovídá za správu národních parků. Centrum se nachází v Sierra de Cazorla, Národním parku Segura a Las Villas. Jedná se v zásadě o vzdělávací centrum specializované v oborech lesnictví, environmentální osvěta a ochrana přírody. Vyučované předměty a udělované tituly jsou v rámci druhého stupně vzdělávání ve Španělsku. Středisko se jako partner některých univerzit a vědeckých organizací rovněž účastní různých výzkumných programů v oboru ekologie lesa. Jako součást národních parků poskytuje centrum i poradenství při správě chráněných území. Vykonávané aktivity se týkají oborů pěstění lesů, lesní těžby, myslivosti, ochrany flóry a fauny a regulace turistiky."