Forest pedagogy

Forest pedagogy is based on the basic mission of the University Enterprise Masaryk Forest Křtiny – to serve the general public. Through it, we try to bring the environment of the forest and nature to all interested people in a simple, attractive and beneficial way.

The forest pedagogy of UFE Křtiny offers a range of activities to the public. Schools and kindergartens can visit one of the educational programmes or choose to take a field trip to a selected facility of UFE Křtiny. The general public can visit the Doubravka forest pedagogy area every 3rd Saturday, where an accompanying programme is always prepared.

You can get more information when contacting petra.packova@slpkrtiny.cz.

SUMMER CAMP AT DOUBRAVKA – UFE is preparing a day-long event for children from 7 (after the first grade of elementary school) to 13 years old. We want to make your children’s summer as well as yours more enjoyable. Our camping base will be the Doubravka Forest Pedagogy Campus and the surrounding woods in the Hády locality. The children are taken care of by experienced leaders. We respect the requirements of the child.

1

1 NABÍZENÉ PROGRAMY:

2

2 ŽIVOT V LESE

Vysvětlení ekologických vztahů a vazeb, vztah člověka k přírodě/lesu, vzájemná propojenost a koloběh látek v lese.  Součástí programu je i problematika vody v lese a dopady sucha na les.

 

3

3 VEGETACE V LESE

Seznámení se stromy, keři a bylinami, které rostou v lese, jejich nároky a přínos pro celý lesní ekosystém. Součástí programu je i téma jedlý les.

4

4 LESNÍ ZVĚŘ

Rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Poznávání zvěře a jejich stop. Život zvěře v lese, jejich potrava a způsob života. Dle preferencí je možné program zaměřit výhradně na jednu skupinu lesní zvěře (lesní ptáky, hmyz, savce, šelmy atd.).

5

5 HOSPODAŘENÍ V LESE

Děti si mohou vyzkoušet, jak změřit výšku a průměr stromu. Zjistit, jak se pěstuje, vychovává, těží, chrání les a využívá dřevo. Starší děti se rovněž seznámí s orientací v mapách.

6

6 LES A SVĚT

Zaměřeno na les v širších souvislostech. Děti zjistí, co je to fragmentace přírody, krajinný ráz a jaké máme ekosystémy na Zemi (lesní, luční, vodní atd.).

7

7 MŮJ LES

Program má dlouhodobý charakter. Žáci jedné školy se postupně střídají při pěstování pro následnou výsadbu lesa a jeho výchovu až do jeho zajištění (7 let od výsadby).