Historical context

“Every forester builds a monument of glory or shame with his work.”

Photo: Picea omorica in the area of Habrůvka (Opletal, 1941)

UFE Křtiny (formerly Adamov Forest Estate) was lucky in its history to have enlightened forest managers, whether in the times of the Liechtensteins or professors of the Brno University of Agriculture, as a model school forest enterprise. The current state of the species-diverse forests is the result of over 200 years of continuous highly professional management. Historical documents are stored in the archive of the special-purpose activities at ŠLP Křtiny (including a continuous series of forest management plans from 1841 onwards). Further historical information can be drawn from a wealth of publications, where the main sources are:

  • Jančík, A., 1960: Dějiny lesního závodu VŠZ v Brně. (série počínaje titulem „Od nejstarších dob do smrti Aloise I. Josefa Liechtensteina roku 1805“, atd.).
  • Haša, R., 2007: Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a „Masarykova lesa“ (historie od roku 1923 do 2. sv. války).
  • Truhlář, J., 2019: Dějiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně I., II., III. díl. (historie poválečná do roku 1992).
  • Dobiášová, E., 2023: Ke kořenům –⁠ 100 let Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Download (in Czech only)