Research, pedagogy and education

MENDELU forests are primarily a natural “laboratory” for scientists and students. A number of projects of both national and international significance are carried out there. In some of them, the staff of UFE Křtiny are also involved, because only after the results are verified in practice and applied does the research become meaningful. The widest possible range of practical demonstrations of forestry management, including nursery and sawmill production, is then key to quality field education and excursions.


1

1 Univerzitní pedagogika

Realizace praktické výuky především posluchačů MENDELU, případně i jiných univerzit (např. Masarykovy univerzity Brno, Veterinární univerzity Brno či Univerzity Karlovy), je naším hlavním posláním.

Odborný personál ŠLP Křtiny zajišťuje terénní a hlavní cvičení ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů. Samostatně pak organizujeme výrobní praxe a skupinové či individuální provozní stáže. Někteří pracovníci ŠLP přednáší odborná témata na LDF MENDELU či jsou garanty daných předmětů a figurují jako školitelé–specialisté pro závěrečné studentské práce.

Každoročně nás navštíví (lesy a střediska – Lesní školky, Pilu Olomučany, Zámek Křtiny) několik tisíc českých i zahraničních studentů (včetně vzdálenějších zemí, jako jsou např. Mongolsko, Rusko, Japonsko, Turecko, Jemen, Thajsko, Kambodža a další). ŠLP je pro studenty důležitým zázemím i při zpracování jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

2

2 Lesní pedagogika pro všechny generace

V rámci lesní pedagogiky nabízíme programy pro všechny věkové kategorie: od předškoláků, přes žáky a studenty základních a středních škol až po dospělou populaci, včetně Univerzity třetího věku.
Naši certifikovaní lesní pedagogové k výuce využívají nově zbudovaný areál Doubravka na Hádech, arboreta nebo lesní porosty. Každoročně takto zorganizujeme desítky akcí pro několik tisíc návštěvníků.
Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte
petra.packova@slpkrtiny.cz.

3

3 Odborné exkurze

Mimo vlastní pedagogické úkoly zajišťujeme každoročně desítky odborných terénních exkurzí pro externí české i zahraniční odborníky – vědce i praktiky či hosty univerzity. Program akce připravujeme na míru, nicméně nejžádanějším tématem jsou porostní ukázky ve vazbě na naši koncepci hospodaření „Pestré lesy pro klimatickou změnu“ a širokou škálu uplatňovaných hospodářských modelů.
U všech akcí, zejména konferencí a workshopů, doporučujeme využít zároveň i našich restauračních a ubytovacích služeb na Zámku Křtiny, jenž se nachází v těsném sousedství našich lesů. Oblíbenou kombinací je uspořádání semináře ve vybaveném zámeckém kongresovém sále, včetně cateringu, s následnou exkurzí do lesa.
Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.