Conference and wedding

Křtiny Chateau is ready to be a partner for the organization of your conference or meeting.

If you are planning a wedding ceremony or an entire wedding day, please contact us.

We will be happy to help you or take over the whole organization – zamek-krtiny.cz


1

1 Zázemí pro konference

Zámek Křtiny je vybaven pro pořádání konferencí, využívá moderní audiovizuální techniku ve kterékoliv místnosti a vychází vstříc požadavkům klientů na uspořádání díky variabilitě svých sálů a salonků. Lovecký a Opletalův salonek jsou vhodné pro menší setkání od 20 do 40 osob. Společenský sál v závislosti na uspořádání obslouží 60 – 120 osob, v kongresovém sále je možné usadit max. 100 osob. Kongresový sál nabízí moderní zabudovanou techniku včetně zatemnění, klimatizace a možnosti využití podia s masivním předsednickým stolem.