Dokumenty
 

Dokumenty

Dokumenty ke stažení:

Koncepce rozvoje účelového zařízení Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně - ke stažení

Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny - ke stažení

Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích - ke stažení

Zákon Č. 111/1998 SB., o vysokých školách - ke stažení

Dlouhodobý záměr MENDELU - ke stažení