Naše činnost

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty.

1

1 Lesní hospodářství a myslivost

Lesy MENDELU mají rozlohu okolo 10 200 ha a vytvářejí souvislý lesní komplex od severu bezprostředně navazující na brněnskou aglomeraci. Pestré stanovištní podmínky nižších a středních poloh, včetně lužních lesů, dobře reprezentují podmínky v ČR. Hospodaříme se všemi domácími druhy dřevin – převažuje buk, dále pak smrk, dub a borovice, včetně introdukovaných druhů (hlavně douglaska). Proslulé jsou vysoce hodnotné buko-modřínové smíšené porosty. Náš koncept hospodaření „Pestré lesy pro klimatickou změnu“ zahrnuje 24 pěstebních modelů. To vše děláme hlavně pro praktickou výuku studentů MENDELU. Naše lesy jsou totiž legislativně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. Naši činnost komunikujeme též s širokou veřejností a hospodaříme s citem pro estetiku. Myslivost realizujeme ve vlastní režii a stavy zvěře tak máme plně ve vlastních rukách.

2

2 Pedagogika a výzkum

Lesy MENDELU jsou především přírodní „laboratoří“ pro vědce a studenty. Je zde řešena řada národních i mezinárodních výzkumných projektů. V některých jsou přímo zapojeni i pracovníci ŠLP, neboť teprve ověřením výsledků v provozní realitě dostává výzkum smysl. Praktické ukázky a demonstrační plochy jsou pak klíčové pro terénní výuku a exkurze.

3

3 Estetika lesa a arboreta

V rámci unikátního tzv. Lesnického Slavína pečujeme o rozsáhlou síť okrasných palouků s výsadbami cizokrajných dřevin, studánek a památníků významným lesnickým osobnostem. Zajímavostí jsou tři arboreta, sloužící především jako vysoce hodnotná dendrologická vědecká sbírka. Největší arboretum Křtiny je přístupné i veřejnosti. Více informací naleznete na www.arboretum-krtiny.cz

4

4 Lesní školky

V Lesních školkách jsou na ploše 2,6 ha pěstovány lesní stromky především pro vlastní spotřebu při obnově lesů MENDELU. V případě přebytků prodáváme i dalším zájemcům. Pěstovány jsou jak krytokořenné, tak prostokořenné sazenice především domácích druhů dřevin. Doplňkově se věnujeme také zahradnické, arboristické a ozeleňovací činnosti a přidružené výrobě.

5

5 Vývoj lesních strojů

Zabýváme se primárně vývojem a modernizací strojů v rámci stávajícího výrobního programu, avšak jsme připraveni společně s vámi a dle vašich požadavků vyvinout, zkonstruovat či přímo vyrobit stroje a zařízení pro les. Prototyp můžeme následně přímo odzkoušet na půdě univerzitního školního lesního podniku.

6

6 Konferenční centrum Zámek Křtiny

Konferenční centrum Zámek Křtiny je moderní hotel s restaurací a konferenčním centrem ve vlastnictví MENDELU. Jedná se o komplex navazující na světoznámý kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, navržený J. Santinim. Kongresové centrum je tak umístěno v čisté přírodě Moravského krasu, ale zároveň velmi blízko městu Brnu, dojezd z D1 do 30 minut.

7

7 Pila Olomučany

Středisko Pila Olomučany se zabývá výrobou řeziva a výrobou palivového dříví.

Najdete nás v obci Olomučany č.ev. 199 (odkaz na mapu s vyznačenou polohou)

Veškeré surovina pochází z univerzitních lesů a nakupujete tedy přímo od vlastníka lesa.

8

8 Středisko služeb

Servis osobních, nákladních vozidel, pneuservis, mycí linka.

Provádíme mechanické opravy vozidel, servisní prohlídky, diagnostiku el. systémů vozidel, přípravu a provedení STK + Emise, čištění a doplňování klimatizace, geometrii podvozků vozidel
Prodej, montáž pneu
Ruční tlakové mytí osobních, nákladních vozidel a traktorů, mytí motorů, mytí podvozků vozidel