Lesní pedagogika

Lesní pedagogika vychází ze základního poslání Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny – sloužit široké veřejnosti. Jejím prostřednictvím se snažíme jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit všem, kdo o to mají zájem, prostředí lesa a přírody.

Lesní pedagogika ŠLP Křtiny nabízí veřejnosti řadu aktivit. Školky a školy mohou absolvovat některý z edukačních programů nebo si vybrat exkurzi do vybraného zařízení ŠLP Křtiny. Široká veřejnost může navštívit každou 3. sobotu areál lesní pedagogiky Doubravka, kde je vždy připraven doprovodný program.

Více informací získáte na e-mailu petra.packova@slpkrtiny.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA DOUBRAVCE – ŠLP připravuje na dobu letních prázdnin celodenní akci pro děti od 7 (po první třídě ZŠ) do 13 let. Chceme zpříjemnit léto Vašim dětem i Vám. Táborovou základnou nám bude Areál lesní pedagogiky Doubravka a okolní lesní porosty v lokalitě Hády. O děti se starají zkušení vedoucí. Respektujeme požadavky dítěte.

1

1 NABÍZENÉ PROGRAMY:

2

2 ŽIVOT V LESE

Vysvětlení ekologických vztahů a vazeb, vztah člověka k přírodě/lesu, vzájemná propojenost a koloběh látek v lese.  Součástí programu je i problematika vody v lese a dopady sucha na les.

 

3

3 VEGETACE V LESE

Seznámení se stromy, keři a bylinami, které rostou v lese, jejich nároky a přínos pro celý lesní ekosystém. Součástí programu je i téma jedlý les.

4

4 LESNÍ ZVĚŘ

Rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Poznávání zvěře a jejich stop. Život zvěře v lese, jejich potrava a způsob života. Dle preferencí je možné program zaměřit výhradně na jednu skupinu lesní zvěře (lesní ptáky, hmyz, savce, šelmy atd.).

5

5 HOSPODAŘENÍ V LESE

Děti si mohou vyzkoušet, jak změřit výšku a průměr stromu. Zjistit, jak se pěstuje, vychovává, těží, chrání les a využívá dřevo. Starší děti se rovněž seznámí s orientací v mapách.

6

6 LES A SVĚT

Zaměřeno na les v širších souvislostech. Děti zjistí, co je to fragmentace přírody, krajinný ráz a jaké máme ekosystémy na Zemi (lesní, luční, vodní atd.).

7

7 MŮJ LES

Program má dlouhodobý charakter. Žáci jedné školy se postupně střídají při pěstování pro následnou výsadbu lesa a jeho výchovu až do jeho zajištění (7 let od výsadby).