Historické souvislosti

„Každý lesník si svou prací staví pomník slávy či hanby.“

Foto: Kultura Picea omorica na revíru Habrůvka (Opletal, 1941)

ŠLP Křtiny (dříve lesní statek Adamov) měl ve své historii štěstí na osvícené lesní hospodáře, ať už v dobách Lichtenštejnů nebo profesorů VŠZ Brno, coby vzorový školní statek. Aktuální stav druhově pestrých lesů je výsledkem přes 200 let kontinuální vysoce odborné správy. Historické dokumenty jsou uložené v archivu účelové činnosti na ŠLP Křtiny (vč. souvislé řady lesních hospodářských plánů od roku 1841). Další historické informace je možné čerpat z bohaté publikační činnosti, kde základními zdroji jsou:

  • Jančík, A., 1960: Dějiny lesního závodu VŠZ v Brně. (série počínaje titulem „Od nejstarších dob do smrti Aloise I. Josefa Liechtensteina roku 1805“, atd.).
  • Haša, R., 2007: Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a „Masarykova lesa“ (historie od roku 1923 do 2. sv. války).
  • Truhlář, J., 2019: Dějiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně I., II., III. díl. (historie poválečná do roku 1992).
  • Dobiášová, E., 2023: Ke kořenům –⁠ 100 let Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Ke stažení: