Lesnický Slavín – studánky, palouky, památníky

Celý soubor objektů se nazývá Lesnický Slavín. Studánky plné zurčící pramenité vody, pamětní desky na malebných místech a větší či menší pomníky jsou věnovány vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, ale také zvěři, stromům a lesům samotným.

Mapu se zakreslenými objekty nejen Lesnického Slavína naleznete na stránce Pro veřejnost.

Slavné osobnosti našeho kulturního a lesnického dědictví jsou připomínány nejen jmény, ale i svými výroky a citáty z jejich děl. Díky tomu jsou pozornému návštěvníkovi zprostředkována mnohá poučení a estetické zážitky.

Objekty jsou pro svoji vysokou estetickou hodnotu rovněž využívány k různým kulturním akcím, jako je například slavnost Vítání jara, recitály v přírodě a vzpomínková setkání.

Lesnický Slavín je velkým a zavazujícím dědictvím po zakladatelích vysokého lesnického školství v Brně. Oněmi profesory jsou: Rudolf Haša, Josef Konšel a především Josef Opletal. Vrcholem Lesnického Slavína je šest metrů vysoký, pyšně se tyčící památník Stromy v Arboretu Řícmanice. V tomto překrásném prostředí se tak na památníku seznámí s vypsanými rčeními a lidovými moudrostmi o lese od bezmála dvacet národů světa, vše v originálním jazyce i českém překladu.