Estetika lesa a arboreta

V rámci unikátního Lesnického Slavína pečujeme o rozsáhlou síť okrasných palouků s výsadbami cizokrajných dřevin, studánek a památníků věnovaných významným osobnostem nejen lesnictví. Budujeme lesní jezírka, tůně a napajedla. Kolem cest ponecháváme esteticky zajímavé solitérní stromy a zakládáme nová stromořadí.

Každoročně dodáváme světlo Vánoc a vůni lesů v podobě vánočních stromů do měst a stromků do domácností. Krása našich lesů inspirovala i umělce. Důkazem toho je i Kniha lesů, vod a strání bílovického občana S. K. Neumanna.

Pečujeme o tři arboreta sloužící především jako vysoce hodnotná dendrologická vědecká sbírka. Největší arboretum Křtiny je přístupné i veřejnosti.