Výzkum

Celé území ŠLP Křtiny je vědeckou základnou MENDELU i jiných výzkumných institucí. Poznatky výzkumu se snažíme přenášet do praxe hlavně prostřednictvím naší koncepce.

O jakémkoliv výzkumném záměru na ŠLP nás předem informujte: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz, tel. 731 623 185.

ŠLP Křtiny aktuálně řeší nebo je zapojen do řešení následujících projektů:

Přehled řešených výzkumných projektů na ŠLP v roce 2020

Přehled témat řešených či obhájených studentských závěrečných prací v roce 2020

Přehled aktivních trvalých výzkumných ploch