cz

Výzkum

Celé území ŠLP Křtiny je vědeckou základnou MENDELU i jiných výzkumných institucí. Poznatky výzkumu se snažíme přenášet do praxe hlavně prostřednictvím naší koncepce.

O jakémkoliv výzkumném záměru na ŠLP nás předem informujte: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz, tel. 731 623 185.

ŠLP Křtiny aktuálně řeší nebo je zapojen do řešení následujících projektů:

  • Tvorba adaptační strategie lesů MENDELU (SFŽP Norské fondy – „Oslo“)
  • Adaption strategies in forestry under global climate change impact (ASFORCLIC Horizon 2020)
  • Cross-border forest risk management (FORRISK Interreg: Austria – Czech Republic)
  • Centrum pro krajinu a biodiverzitu – WG B. Lesní ekosystémy (DivLand – TAČR)

Přehled řešených výzkumných projektů na ŠLP v roce 2020

Přehled témat řešených či obhájených studentských závěrečných prací v roce 2020

Přehled aktivních trvalých výzkumných ploch