Výzkum

Celé území ŠLP Křtiny je vědeckou základnou MENDELU i jiných výzkumných institucí. Poznatky výzkumu se snažíme přenášet do praxe hlavně prostřednictvím naší koncepce. Kompletní databáze a grafická evidence aktivních trvalých výzkumných ploch jsou volně dostupné online na našem mapserveru.

ŠLP Křtiny aktuálně řeší nebo se podílí na řešení následujících projektů:

 • TAČR „DivLand“: Centrum pro krajinu a biodiverzitu – WG B. Lesní ekosystémy
 • TAČR: Rýhový zalesňovací stroj s automatickým sázecím mechanismem a automatickou aplikací závlahy a hnojiv.
 • Horizon 2020 „Climb-Forest“
 • Erasmus+ „ForDil“: Forest of the future – digital tools for learners to foster CCF approach
 • MyGardenOfTrees
 • EXCELLENTIA – Centre for Forest Ecosystem Research at FFWT MENDELU   
 • Síť DendroNETWORK (Czechglobe)

Projekty řešené v minulosti:

 • SFŽP Norské fondy „Oslo“: Tvorba adaptační strategie lesů MENDELU
 • Horizon 2020 ASFORCLIC: Adaption strategies in forestry under global climate change impact
 • Interreg „FORRISK“: Cross-border forest risk management Austria – Czech Republic
 • Horizon 2020: MySustainableForest – Earth observation services for silviculture

O jakémkoliv výzkumném záměru na ŠLP nás předem informujte: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz, tel. 731 623 185.