Pila Olomučany

Pilařský provoz v Olomučanech byl vybudován ve druhé polovině 90. let 20. století s cílem zpracování a zhodnocení vlastní dřevní suroviny. Pořez je realizován na dvou pilnicích. Roční kapacita pořezu při dvousměnném provozu je 20 000 m3. Aktuálně běží výroba pouze v jednosměnném provozu.

Na pilu dříví transportujeme v celých délkách a na manipulační lince Baljer-Zembrod dříví změříme (2D přejímka), zmanipulujeme do výřezů a roztřídíme dle jakostí, čepů a dalších požadavků pily. Cenné sortimenty podílem dodáváme externím odběratelům a část suroviny, která není vhodná pro výrobu řeziva, zpracováváme v palivářském programu.

Velká pilnice je vybavena pásovou pilou s následným rozmítacím a omítacím uzlem. Technologie je určena primárně pro pořez listnaté hmoty (buk, dub), který probíhá v období listopad-duben, a jeho výsledkem je neomítané řezivo ve všech jakostních třídách. V letním období na této technologii řežeme jehličnatou hmotu (smrk, borovice, modřín), kde je finálním produktem stavební hraněné řezivo. Stávající technologie umožňuje pořez výřezů v délkách 3 – 6 m.

Malá pilnice je vybavena rámovou pilou (katrem) a využíváme ji pro pořez nestandardních délek řeziva (např. střešní vazby).

Na výrobu řeziva navazuje možnost paření a sušení řeziva. K dispozici máme jednu pařící a tři sušící komory, vše od společnosti Katres.

Vedlejší pilařské produkty, jako je pilina a štěpka, využíváme pro výrobu tepla v místní kotelně a dalších dvou kotelnách na biomasu v rámci ŠLP Křtiny.