Výzkum, pedagogika a osvěta

Lesy MENDELU jsou především přírodní „laboratoří“ pro vědce a studenty. Je v nich řešena celá řada projektů jak národního, tak mezinárodního významu. Do některých z nich jsou zapojeni i pracovníci ŠLP Křtiny, neboť teprve po ověření výsledků v praxi a jejich aplikaci nabývá výzkum smyslu. Co nejširší škála praktických ukázek lesnického hospodaření, vč. školkařské a pilařské výroby, je pak klíčová pro kvalitní terénní výuku a exkurze.


1

1 Univerzitní pedagogika

Realizace praktické výuky především posluchačů MENDELU, příp. i jiných univerzit (např. Masarykovy univerzity Brno, Veterinární univerzity Brno či Univerzity Karlovy), je naším hlavním posláním.

Odborný personál ŠLP Křtiny zajišťuje terénní a hlavní cvičení ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů. Samostatně pak organizujeme výrobní praxe a skupinové či individuální provozní stáže. Někteří pracovníci ŠLP taktéž přednáší odborná témata na LDF MENDELU, dokonce jsou garanty daných předmětů a figurují jako školitelé specialisté pro závěrečné studentské práce.

Každoročně nás navštíví (lesy a střediska – Lesní školky, Pilu Olomučany, Zámek Křtiny) několik tisíc českých i zahraničních studentů (včetně vzdálenějších zemí, jako jsou např. Mongolsko, Rusko, Japonsko, Turecko, Jemen, Thajsko, Kambodža a další). ŠLP je pro studenty důležitým zázemím i při zpracování jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

2

2 Lesní pedagogika pro všechny generace

V rámci lesní pedagogiky pro všechny věkové kategorie: od předškoláků, přes žáky a studenty základních a středních škol, až po dospělou populaci, včetně Univerzity třetího věku.
Naši certifikovaní lesní pedagogové k výuce využívají nově zbudovaný areál Doubravka na Hádech, arboreta nebo přímo lesní porosty. Každoročně takto zorganizujeme desítky akcí pro několik tisíc návštěvníků.
Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte
petra.packova@slpkrtiny.cz.

3

3 Odborné exkurze

Mimo vlastní pedagogické úkoly zajišťujeme každoročně desítky odborných terénních exkurzí pro externí české i zahraniční odborníky – vědce i praktiky či hosty univerzity. Program akce vždy „ušijeme na míru“, nicméně nejžádanějším tématem jsou porostní ukázky ve vazbě na naši koncepci hospodaření „Pestré lesy pro klimatickou změnu“ a širokou škálu uplatňovaných hospodářských modelů.
U všech akcí, zejména konferencí a workshopů, doporučujeme využít zároveň i našich restauračních a ubytovacích služeb na Zámku Křtiny, jenž se nachází v těsné blízkosti našich lesů. K oblíbeným kombinacím patří uspořádání semináře ve vybaveném zámeckém kongresovém sále, včetně cateringu, s následnou exkurzí do lesa.
Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.