cz

Pedagogika a výzkum

Lesy MENDELU jsou především přírodní „laboratoří“ pro vědce a studenty. Je zde řešena řada národních i mezinárodních výzkumných projektů.

V některých jsou přímo zapojeni i pracovníci ŠLP, neboť teprve ověřením výsledků v provozní realitě dostává výzkum smysl. Praktické ukázky a demonstrační plochy jsou pak klíčové pro terénní výuku a exkurze.


1

1 Univerzitní pedagogika

Realizace praktické výuky především posluchačů MENDELU, příp. i jiných univerzit (např. MU Brno či VFU Brno), je naším hlavním posláním.

Na ŠLP zajišťuje náš odborný personál terénní a hlavní cvičení ve spolupráci s garanty jednotlivých předmětů. Samostatně pak organizujeme výrobní praxe a skupinové či individuální provozní stáže.

Každoročně tak navštíví ŠLP (lesy a střediska – Lesní školky, Pilu Olomučany, Zámek Křtiny) několik tisíc studentů českých i zahraničních z celého světa (ze vzdálenějších zemí např. Mongolsko, Rusko, Japonsko, Turecko, Jemen, Thajsko, Kambodža a další). ŠLP je pro studenty důležitým zázemím i při zpracování jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Vybraní pracovníci ŠLP přednáší odborná témata na LDF MENDELU nebo dokonce i garantují celé předměty. Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

 

 

2

2 Lesní pedagogika pro všechny generace

V rámci lesní pedagogiky organizujeme výukové akce nejen pro předškoláky, základní i střední školy, ale vlastně všechny věkové skupiny (např. U3V). Naši certifikovaní lesní pedagogové k tomu využívají nově zbudovaný areál Doubravka na Hádech, arboreta nebo přímo lesní porosty.

Každoročně takto zorganizujeme desítky akcí pro několik tisíc návštěvníků. Pro více informací či realizaci akcí kontaktujte petra.packova@slpkrtiny.cz.

3

3 Odborné exkurze

Mimo vlastní pedagogické úkoly zajišťujeme každoročně desítky odborných terénních exkurzí pro české i zahraniční odborníky, hosty univerzity, atd., zejména ve vazbě na naši koncepci a modely hospodaření, resp. demonstrační a výzkumné plochy. Pro více informací či realizaci těchto akcí kontaktujte lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

U všech akcí, zejména konferencí a workshopů, doporučujeme využít zároveň i našich restauračních a ubytovacích služeb na Zámku Křtiny, nacházejícího se s výhodou v těsné blízkosti našich lesů.

Častou kombinací našich hostů je proto uspořádání semináře ve vybaveném zámeckém kongresovém sále s následnou exkurzí za praktickými ukázkami do lesa, samozřejmě i s oblíbeným cateringem.