Arboreta

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) se mimo jiné věnuje i údržbě arboret, které jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o Arboretum Křtiny, Arboretum Řícmanice a Arboretum Habrůvka.

Arboretum Křtiny se nachází mezi městysi Křtiny a Jedovnice. Arboretum slouží jako zelená učebna studentům Mendelovy univerzity v Brně, pro vědecké účely a rovněž je otevřeno i pro veřejnost.


1

1 Arboretum Křtiny

Největší z nich s rozlohou 23 ha je Arboretum Křtiny, které se nachází mezi městysi Křtiny a Jedovnice, přibližně 23 km od Brna. Více informací naleznete na arboretum-krtiny.cz.

 

2

2 Arboretum Řícmanice

Druhé arboretum leží v lesích mezi Řícmanicemi a Babicemi nad Svitavou. Založeno bylo v 60. letech minulého století péčí docenta Jindřicha Chmelaře. Rozkládá se rozloze na 4,31 ha a roste zde jeden z největších exemplářů blahočetu čilského (Araucaria araucana), jenž se nachází na území Česka.

Hromadným exkurzím je vstup umožněn po předchozí domluvě během celého roku; e-mail: arboretum@slpkrtiny.cz.

3

3 Arboretum Habrůvka

Arboretum Habrůvka je nejmladším a nejmenším arboretem. Jedná se o trvalou výzkumnou plochu, která má výměru pouhých 2,5 ha. Rozprostírá se v Moravském krasu u lesní cesty Hraniční na polesí Habrůvka v komplexu lesů mezi obcemi Habrůvka a Rudice. Arboretum Habrůvka není volně přístupné veřejnosti, slouží pouze posluchačům a pedagogům MENDELU ke studiu a bádání.