Arboreta

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) se mimo jiné věnuje i údržbě arboret, které jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o Arboretum Křtiny, Arboretum Řícmanice a Arboretum Habrůvka.

Arboretum Křtiny se nachází mezi městysi Křtiny a Jedovnice. Arboretum slouží jako zelená učebna studentům Mendelovy univerzity v Brně, pro vědecké účely a rovněž je otevřeno i pro veřejnost.


1

1

2

2

3

3